Siirry sisältöön
Nõnda me usume

Vanalestadiusluse õpetuse aluseks on Piibel ja evangeelne luterlik usutunnistus. Oluline on jutlus Jeesuse kannatuse, surma ja ülestõusmise kohta. Kristuse töö maailmas jätkub Püha Vaimu tööna Tema koguduses.

Õpetame, et Jumal teeb inimese vagaks ehk kiidab patuse heaks Püha Vaimu kaudu oma koguduses. Jeesus on andnud igale Jumala lapsele lepituse ülesande, mis on Püha Vaimu ülesanne. Jumala lapsed kasutavad seda volitust kuulutades misjonikäsu järgi evangeeliumi kõigile looduile. Evangeeliumi tuum on pattude andeksandmine Jeesuse nime ja vere läbi. Kes selle kuulutuse usub, tema saab Jumala armust kõik patud andeks. Usk tuleb kuuldust ja kuulmine Jumala sõna kaudu.

Usupuhastuse põhimõttele vastavalt Piibel on kõige kõrgem juhis usku ja elu puudutavates küsimustes. Inimine saab päästetud üksnes usust, üksnes armust ja üksnes Kristuse lepitustöö pärast.