SRK suvine kokkutulek

Suvine kokkutulek on luterliku kiriku ühenduses tegutseva vanalestadiuslaste äratusliikumise iga-aastane suvepidu. Üritus on Põhjamaade kõige suurem vaimulik sündmus, kuhu on oodata umbes 75 000 osalejat. Kokkutulekulisi saabub igal aastal üle 30 maalt.

Suviseid kokkutulekuid on korraldatud alates aastast 1906. Suvine kokkutulek korraldatakse igal aastal erinevas piirkonnas.

Kokkutuleku kava koosneb peamiselt kokkutulekukõnedest, kirikulauludest ning Siioni lauludest. Lisaks kavale on suur tähendus ka kohtumisel sõpradega. Jutlustes kõlab piibellik sõnum Jumala armastusest ja armust patuse inimese vastu. Nendes õpetatakse, et uskudes oma patud andeks saab inimene rahu oma südamesse ja Jeesuse lepingutöö alusel igavesti kestva aluse oma elule.

Suvise kokkutulekuala keskpunktis asub suur kokkutulekutelk, kus peetakse kõned ja jumalateenistused. Telki mahub umbes 4000 istujat.

Pühapäeval peetakse jumalateenistus kokkutulekutelgis ning lähipiirkonna kirikutes. Laupäeva õhtu nädalamissal kokkutulekutelgis osaleb armulaua jagamisel umbes 70 kirikuõpetajat.

Jutlused ja laulud kostavad valjuhääldite vahendusel kogu kokkutulekualal, kus kõige suurem osa kokkutulekulistest majutub haagiselamutes ja -autodes või telkides. Jutlused tõlgitakse üheksasse keelde.

Suvise kokkutulekuala lippude rida tähistab seda, et SRK korraldab kokkutulekuid 19 maal.

Suvise kokkutuleku ala on nagu keskmise suurusega isemajandav linn, mis pakub kokkutuleku külalistele viie päeva kestel kõiki võimalikke teenuseid. Suvine kokkutulek korraldatakse talgutööna.

Soome Rahuühenduste Keskühendus (SRK) on 178 iseseisvalt tegutseva rahuühenduse katusorganisatsioon. SRK teenib ja toeb rahuühenduste tegutsemist.

Lisateavet SRK ja rahuühenduste tegevuse kohta www.rauhanyhdistys.fi.