Mina olen ülestõusmine ja elu

Suvise kokkutuleku tunnuslause on Jeesuse ja Marta vestlusest, mille nad käisid enne kui Jeesus äratas surnuist Marta ja Maria venna, Laatsaruse. Jeesus ütles Martale: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Marta ütles talle: „Jah, Issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala Poeg, kes peab maailma tulema.” (Jh 11:25–27).

Tunnuslause paneb meid mõtlema mis on meie usu vundament ning meie usu ja elu eesmärk. Tunnuslausel on ka selge seos usupuhastuse 500. juubeliaasta keskse sõnumiga.