Peovärav

Peovärava keskse teemana on ülestõusmise sõnum, usu, lootuse ja valguse vaade.

Peovärav moodustub kahest erineva kõrgusega sambast, milles kordub kokkutulekumärgi sini-valge-roheline-värving ja vabadena lendavad taeva linnud.

Teine sammas on risti võrra kõrgem. Samba kahes suunas avatud risti seest särab valgus, mis tuleb esile lõunapoolse Soome pimenevas õhtus.

Risti valgus tuletab meile meelde meie pattude lepitamist, ülestõusmist ning usu, lootuse ja valguse vaadet.