Ankomst till området

Sommarmötesområdet ligger på holmområdet, i omedelbar närhet av Björneborgs centrum. Mötesfältet öppnas för mötesgäster onsdagen den 28 juni klockan 9.00, efter vilket man kan inkvartera sig på fältet i husvagn, husbil eller tält.

Välj rutten enligt nedan. Följ en karta eller ställ in navigatorn till följande adress:

  • Ankommande norrifrån via väg E8, Vaasantie 1973, 29600 Björneborg

Den bekanta SUVISEURAT-skyltningen börjar ungefär 20 km före mötesområdet. Det är viktigt att följa skyltarna för att fyllnads- och tömningstrafik löper utan störningar.

Kimpajuovantie-vägen, som går igenom sommarmötesområdet, är stängd för all trafik, med undantag för servicekörningar som har kommits överens om på förhand. Lutherinväylä- och Juhlaväylä-vägarna är avsedda endast för gångtrafik.

Reservrutter

I undantagsfall guidas trafiken till reservrutten genom information i sommarmötesradion och på sociala medier.

Rekommenderad ankomsttid

De flesta sommarmötesgäster ankommer till området under kvällen och den tidiga natten. Samtidig ankomst orsakar trängsel och köbildning. Mötesgästerna rekommenderas att planera ankomsten till övriga tider. Då är möjligheten att komma till inkvarteringsområdet utan trängsel och köande större.

Trafikkommittén gör sitt bästa för att sommarmötestrafiken ska löpa tryggt och smidigt. Du kan kontakta trafikkommittén vid ärenden gällande sommarmötestrafiken, tel. 040 132 0712.