Suviseura-alue

Att röra sig på mötesområdet

På grund av säkerheten finns bl.a. följande särskilda begränsningar på mötesområdet:

  • Kimpajuovantie-vägen, som går igenom sommarmötesområdet, är stängd för all trafik, med undantag för servicekörningar.
  • Inom mötesområdet rör man sig endast till fots. De för gångtrafik avsedda stråken är markerade på kartan.
  • Cyklar, mopeder och motorcyklar ska parkeras på därför avsedda parkeringsplatser.
  • Arbetare på mötesområdet kan vid behov använda cykel, annars är det förbjudet.
  • All trafik med motorfordon skall undvikas. Området lämnas enligt skyltningen. Hastighetsbegränsningen på området är 30km/h.
  • Det finns förmånlig kollektivtrafik till närområden samt till möten och sammanträden. Genom att använda kollektivtrafik minskar du trängsel.
  • Mötesområdet stängs för fordonstrafik med undantag för ankommande trafik, nattetid mellan klockan 1.00—6.00.
  • Alla stora diken på området är inhägnade för barnens säkerhets skull. Staketen måste hållas hela. Man får inte luta sig mot dem och de får inte överträdas. Träbroarna över dikena inom mötesområdet är avsedda endast för fotgängare och lätt servicetrafik. Stoppa inte trafiken genom att stanna på bron.
  • Området omgärdas av en enkelriktad ringväg  (Kehätie – Raatimiehentie – Hanhiluodontie) där det endast är tillåtet att köra medsols.

Intern trafik på mötesområdet

Det finns kontinuerlig busstrafik till centralområdet, från mötesområdet norr om riksväg 8. Slutstationerna är markerade i kartan.