Asuntovaunut

Inkvartering på mötesområdet

Mötesgäster som inkvarterar sig på mötesområdet guidas fram tryggt och så jämnt som möjligt. De inkvarterande måste följa trafikledarnas anvisningar för att ett stort antal mötesgäster ska kunna guidas och placeras smidigt och korrekt på sina tomter. På så sätt uppfyller vi reglerna gällande säkerhetsavstånd och regleringen gällande maximalmängden av utrustning på tomten, vilket baseras på krav från myndigheterna.

Tontille voi sijoittaa enintään kaksi ajoneuvoa, ja ylimääräiset samaan tonttimaksuun kuuluvat ajoneuvot sijoitetaan liikenteenohjaajan ohjeiden mukaan. Kulkuväylät on pidettävä vapaina. Paikkoja ei ole mahdollista varata etukäteen. Lähekkäin majoittuminen edellyttää majoittujien saapumista alueelle peräkkäin.

Du kan placera högst två fordon på tomten och de extrafordon som ingår i samma tomtavgift placeras enligt trafikledarnas anvisningar. Trafiklederna måste hållas fria från fordon och annan utrustning. Man kan inte reservera platser på förhand. Om man önskar tomter nära varandra, förutsätter det att man kommer till området efter varandra.

Enligt brandskyddsbestämmelserna får brännbart material ej förvaras i för- eller sidotältet.

Mer information om inkvartering finns under sidan Inkvartering.

Skyltar på mötesområdet

På mötesområdet och i närheten av det guidas ankomsttrafiken med följande skyltar:

  • TÄYTTÖ (Fyllnadstrafik)
  • TÄYTTÖ-INVA (Inkvarteringsområde för rörelsehindrade och de som behöver el till sin inkvartering)
  • TÄYTTÖ-VUOKRAVAUNUT (Hyresvagnar till hyresvärdarna som har med sig en uthyrd husvagn)
  • TÄYTTÖ-ASLA (Husbussar)
  • PYSÄKÖINTI (Parkeringsplats för gäster som inte övernattar på området)
  • PYSÄKÖINTI-INVA (Parkeringsplats för rörelsehindrade)
  • LINJA-AUTOT, MEDIA ja HUOLTO (Bussar, media och service)

Området för rörelsehindrade får endast användas av mötesgäster som har fått tillstånd från polisen. Det har reserverats ett område för döva nära E-området (A4) och de ska köra enligt TÄYTTÖ-INVA-anvisningarna. På området E1 finns det elplatser. Där kan de personer inkvartera sig som på förhand har fått ett särskilt tillstånd från hälsovårdskommittén. Mer information om elplatser finns under hälsovårdstjänster. På området E1 och E2 finns toaletter som är avsedda endast för rörelsehindrade och för dem som behöver särskilt stöd.

Till hyresvagnsområdet körs endast de husvagnar som är uthyrda på så sätt att mötesgästen inte själv har hyresvagnen med sig utan hyresvärden kör vagnen till området.

Det har reserverats parkeringsplatser för dagsbesökare. Du kan betala en frivillig parkeringsavgift för dagsbesök, 5 euro/dag, vid inkvarteringsavgifts­platsen (inkvarteringsbyrån) eller i nätbutiken för inkvarteringsavgifter. Det finns ett P­-område för rörelsehindrade dagsbesökare nära mötestältet.

På busstationen finns en hållplats för busstrafik och ett P-område för charterbussar.