Hälsovårdstjänster

Bered dig tillräckligt för fältförhållanden

Infektioner (t.ex. magsjuka och diarré) sprids lätt i fältförhållandena. När man blir sjuk kan allmänkonditionen försämras snabbt. Om du är sjuk så är det bättre att stanna hemma och om du insjuknar i t.ex. magsjuka under sommarmötet så är det också bättre att åka hem. Om du hamnar på sjukhus på grund av magsjuka ska du ange att du varit på sommarmötet för att hjälpa till att identifiera möjlig orsak till epidemi.

God handhygien är ytterst viktigt för att undvika epidemier. Tvätta händerna med tvål och desinficera händerna efter toalettbesök. Desinficera händerna även före måltid. Desinfektionsmedel finns tillgängligt vid restaurangens och grillens kassor.

Det är bra att ha med sig tvål och desinfektionsmedel till inkvarteringsplatsen. Desinfektionsmedel kan även köpas i butiken och apoteket.

Rent dricksvatten finns vid dricksvattenposterna och vatten kan även köpas på flaska i butiken. Köp mat endast för en måltid åt gången eftersom maten lätt förstörs i värme.

Av hygien- och säkerhetsskäl får man inte ta med husdjur till mötesområdet. Ombesörj i god tid om ett vårdställe för ditt husdjur under sommarmötet.

Akutmottagning

Akutmottagningen på mötesområdet har jour från torsdagen den 29 juni kl. 10 till måndagen den 3 juli kl. 15:30. Jouren är avsedd endast för akuta fall. I övriga fall ta kontakt med din lokala hälsovårdscentral. Medicin, recept och andra eventuella tillbehör ska du ta med till sommarmötet.

Besöksavgiften på akutmottagningen är 10 euro/person.

Första hjälpen

Sjuktransport larmas på allmänt nödnummer 112. Du kan också kontakta en ordningsvakt eller en trafikdirigerare. För en eventuell nödsituation anteckna din position på kartan i ditt mötesprogram på förhand. Ambulans har jour på mötesområdet under hela sommarmötet.

Apoteket

I närheten av akutmottagningen finns ett sommarmötesapotek. Där kan man köpa olika receptfria läkemedel och andra egenvårdsartiklar. Receptbelagda mediciner som ordinerats av en läkare transporteras från Björneborgs apotek till sommarmötesapoteket ett par gånger om dagen.

Apotekets öppettider:

torsdag – söndag 10 – 22
måndag 10 – 14

Barnvårdplats

Barnvårdplatsen ligger på centralområdet. På barnvårdplatsen finns möjlighet att amma och mata (samt värma maten) små barn och tvätta dem. Där finns också mottagningen av borttappade barn. Utanför öppettiderna har säkerhetskontoret jour. Barn bör förses med namnlapp med föräldrarnas telefonnummer fäst vid kläderna eller handleden. Armband finns att köpa vid infokontoret samt vid butikens och restaurangens kassor.

Öppettider (att amma små barn):

torsdag 11 – 23
fredag – söndag 9 – 23
måndag 9 – 15

Öppettider (borttappade barn):

torsdag 10 – 24
fredag – söndag 9 – 24
måndag 9 – 15

Tvättplatser för barn

Tvättplatserna för barn ligger vid toaletterna samt på centralområdet. Tvättplatserna är avsedda för blöjbarn. Det finns en egen tvättplats för barn med diarré. Ta med egen handduk, tvål och blöjor.

Öppettider:

torsdag 11 – 23
fredag 9 – 23
lördag 9 – 24
söndag 9 – 23
måndag 9 – 15

Vilorum för äldre

Vilorummet för äldre är avsett för mötesgäster som är i behov av vila p.g.a. ålder eller funktionsförmåga. I närheten av vilorummet för äldre kan man låna medicinsk utrustning och ladda hjälpmedel samt använda sin egen inhalationsapparat om den drivs med nätspänning.

Öppettider:

torsdag 12 – 20
fredag – söndag 9 – 20
måndag 9 – 15

Handikappområde

Handikappområdet är reserverat endast för de mötesgäster som har handikapparkeringstillstånd utgivet av polisen. Handikappduscharna- och toaletterna är reserverade endast för mötesgäster med rörelsehinder eller behov av särskilt stöd. Anhöriga använder allmänna toaletter och duschar.