Hyresvagnar

Till hyresvärd av husvagn och -bil

Instruktioner skickas ut före midsommar till dem som har hyrt ut sin husvagn eller -bil via nätbutiken.

Ankomst till området med hyresvagn/-bil

Sommarmötesområdet är öppet för hyresgivarna av husvagn- eller bil tisdagen 27.6. kl. 16-24. Vi önskar att ni kommer till mötesområdet med hyresvagn- eller bil då. Sommarmötesområdet öppnas officiellt först onsdagen 28.6. kl. 9.00.

Ankomst till området sker fram till och med 28.6.2017 kl. 9.00 endast via Raumansilta-bryggan. Ankomstrutten går via Karjarannantie till Raumansilta-bryggan.  Trafikledarna guidar er fram till inkvarteringsplatsen.

Det finns ett reserverat område enbart för hyresvagnar och -bilar. Placera en lapp i A4-storlek märkt “VV” med tydliga, feta bokstäver i vindrutan när du skall lämna din utrustning på mötesfältet. Hyresvagnsområdet är rutmarkerat så att varje vagn eller bil har en reserverad tomt med ett nummer. Så kommer hyresgästen att hitta sin plats.

Förmedling av nycklar

Fyll i en blankett för förmedling av nycklar på förhand. Blanketten kan skrivas ut här (på finska). Blanketten som du fyllt i samt nycklarna lämnas i kuvert på inkvarteringsbyrån eller hos jourhavande på hyresvagnsområdet. När uthyraren hämtar nycklarna på inkvarteringsbyrån tas en avgift på 15 euro för förmedlingen.

OBS! Hyresvärden och -tagaren kommer sinsemellan överens om överlämnande av nycklar efter hyresperiodens slut.

Hämtning av hyresvagn/-bil från området

Sommarmötet slutar måndagen 3.7. med avslutningsmöte som börjar kl. 13.30. Hämta er utrustning vid slutet av hyresperioden, dock senast tisdagen 4.7.2017.

Mer information fås via inkvarteringsförsäljningen under jourtid 040 353 2681.

Tiotusentals mötesgäster bor på mötesområdet under sommarmötet, vilket kommer att synas i form av trafikstockningar i närområdets trafik. Sommarmötesorganisationen önskar att ni tar det lugnt i trafiken.