Internationell service

Internationell service är en mötesplats och infopunkt för utländska mötesgäster samt lokal för väntjänsten. Mötesgästerna representerar ca. 30 olika nationaliteter. De största gästgrupperna kommer från Finlands grannländer samt USA och Kanada.

Mötespredikningar tolkas till teckenspråk, svenska, engelska, ryska, estniska, tyska, franska, spanska och ungerska. På mötesområdet kan man lyssna på tolkningar med hörlurar som finns att låna på internationell service.

Man kan också lyssna på tolkade predikningar på sommarmötets nätsidor i realtid. Tolkningarna sparas så att dessa finns tillgängliga även i efterhand. Språken, som predikningarna tolkas till, är markerade i mötesprogrammet. Klicka på flaggan för att starta spelaren.

Sommarmötets 19 flaggor representerar de länder där SRK utför missionsarbete. Söndagen den 2 juli hålls gudstjänster på engelska och svenska. En engelskspråkig gudtjänst hålls i Reposaari kyrka. Den svenskspråkiga gudstjänsten arrangeras i Teljä kyrka. Gudstjänsterna börjar kl. 10 och det finns en avgiftsbelagd transport till dem som åker från sommarmötets busstation.

Öppettider:

torsdag – söndag 9.00 – 21.00
måndag 9.00 – 15.30