Siirry sisältöön
Så här tror vi

Lärogrunden för gammellaestadianismen är Bibeln och den evangelisk-lutherska trosbekännelsen. Det centrala i gammellaestadianismen är predikan om Jesu lidande, död och uppståndelse. Kristi arbete fortsätter i världen som den helige Andes arbete i hans församling.

Vi lär att Gud rättfärdigar en människa genom den helige Anden i sin församling. Jesus har gett alla Guds barn försoningstjänsten som är den helige Andens tjänst. De använder denna fullmakt när de förkunnar evangeliet till alla skapade enligt missionsbudet. Evangeliets kärna är syndernas förlåtelse som förkunnas i Jesu namn och blod. Den som tror, får alla sina synder förlåtna av Guds nåd. Tron kommer av att höra och hörandet genom Guds ord.

Enligt reformationens princip är Bibeln den högsta auktoriteten i tron och livet. Människan blir frälst enbart genom tron, genom nåden och genom Kristus.