Siirry sisältöön
Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter

Mötesgästerna uppmanas att följa säkerhetsföreskrifterna och genast ta itu med orsaker som försämrar säkerheten. Alla är gemensamt ansvariga om säkerheten på Suviseurat.

 • Det är förbjudet att tillträda och inkvartera sig på privat mark samt områden utanför det markerade mötesområdet.
 • Husdjur får inte tas med in på mötesområdet (gäller inte ledarhundar).
 • Öppen eld samt fältkök, grill, kamin och aggregat är förbjudet.
 • Cyklar, mopeder och motorcyklar skall parkeras på parkeringsställen som är avsedda för dem.
 • Vid färd med moped, motorcykel samt fyrhjuling skall hjälm användas.
 • Fotografering med helikopter (drone) är endast tillåtet med särskilt tillstånd.
 • På grund av säkerhetsskäl är det förbjudet att använda radiostyrda fordon eller flygande apparater (Trafi – Obemannade luftfartyg), undantaget säkerhetskommitténs särskilta plannerade övervakningsflyg.
 • Barn under 18 år bör inkvartera sig tillsammans med föräldrarna.
 • Tobaksrökning är endast tillåtet på särskilda rökplatser.
 • Stor aktsamhet bör tas hänyn till vid rökning på inkvarteringsområdet.
 • Innehav av berusningsmedel, eggvapen samt dylikt är strikt förbjudet på sommarmötesområdet.
 • Man bör undvika rörelse utanför staketen som omgärdar mötesområdet. Detta gäller särskilt E4-vägens vägren samt strandområden.
 • Mötesområdet stängs för fordonstrafik, med undantag för ankommande trafik, nattetid mellan kl. 01–06.

I mötestältet

Rullstolar och barnvagnar bör placeras i de breda gångarna som utgår från tältets ändar. Övriga gångar ska hållas fria från hinder för den händelse olycka skulle inträffa.

Råd vid risksituationer på inkvarteringsområdet

 • Om husvagnen, husbilen, bilen eller tältet börjar brinna, se till att ingen finns kvar innanför.
 • Släck med närmaste brandsläckare.
 • Be grannen om hjälp och vägled räddningsenheten till platsen.
 • Om marken börjar brinna, släck med närmaste brandsläckare och be grannen om hjälp.
 • I händelse av oljeutsläpp, ta genast kontakt med säkerhetsjouren, tel. 040 132 0771.
 • Vid sjukdomsanfall ring 112 och ge första hjälpen.

Utanför mötesområdet

 • Placera bilen bara på markerade och tillåtna parkeringplatser.
 • Parkera inte på räddningsvägar.
 • Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att simma på mötesområdets stränder.
 • Det är förbjudet att tvätta sig vid hamnområdet vid mötesområdet.

Vid olycksfall

 1. Ta reda på vad som har hänt.
 2. Rädda dem som är i fara.
 3. Ring nödnumret 112.
 4. Börja brandsläckning eller första hjälpen.
 5. Förhindra ytterligare olyckor och varna dem som är i fara.
 6. Ordna vägvisning till olycksplatsen.
 7. Agera enligt instruktioner från räddningspersonal och ordningsvakter.

Vid trafikolyckor med personskador ring nödnumret 112.

I icke brådskande fall kan du ringa till säkerhetsjouren, tel. 040 132 0771.

VID OLYCKOR ÄR ALLA SKYLDIGA ATT HJÄLPA TILL.