SRKs Sommarmöte

Den gammal-laestadianska väckelserörelsen verkar inom den lutherska kyrkan. Sommarmötet är den gammal-laestadianska väckelserörelsens årliga sommarfest. Den är Nordens största andliga evenemang med ca 75 000 besökare. Mötesgästerna kommer från över 30 länder.

Sommarmötet har anordnats sedan år 1906. Det anordnas årligen på olika orter.

Mötesprogrammet består huvudsakligen av predikningar, psalmer och Sions sånger. Förutom det ordinarie programmet, har umgänge med vänner en stor betydelse. I predikningarna förkunnas det bibliska budskapet om Guds kärlek och hans nåd till den syndiga människan. Det framhålls också att människan, genom att tro sina synder förlåtna genom Jesu försoningsverk, får ett evigt liv och bestående grund till sitt liv och frid till sitt hjärta.

I mitten av mötesområdet finns ett mötestält där predikningarna och gudstjänsterna hålls. Tältet har sittplatser för ungefär 4000 gäster.

På söndagen firas gudstjänst i mötestältet och i närområdets kyrkor. Under lördagens veckomässa i mötestältet delas nattvarden ut av uppemot 70 präster.

Predikningarna och sångerna hörs genom högtalare över hela mötesområdet, där de flesta mötesgästerna logerar i husvagnar, husbilar och tält. Predikningarna tolkas till nio olika språk.

Mötesområdets flaggrad visar att SRK utför missionsarbete i 19 länder.

Mötesområdet är som en mellanstor självförsörjande stad som under fem dagar erbjuder mötesgästerna alla tjänster de behöver. Sommarmötet anordnas som talko-arbete.

Finlands Fridsföreningars Centralorganisation (SRK) är en paraply- och serviceorganisation för 178 självständigt fungerande fridsföreningar. Den betjänar och stödjer verksamheten i de lokala fridsföreningarna.

Mer information om SRKs och fridsföreningarnas verksamhet www.rauhanyhdistys.fi