Siirry sisältöön
SRKs Sommarmöte

Sommarmötet är den gammel-laestadianska väckelserörelsens årliga sommarfest. Det är Nordens största andliga evenemang som samlar ihop cirka 75 000 besökare. Årligen besöks sommarmötet av mötesgäster från mer än 30 olika länder.

Sommarmötet har anordnats sedan år 1906. Sommarmötet anordnas årligen på olika orter.

Mötesprogrammet består huvudsakligen av predikningar, psalmer och Sions sånger. Förutom det ordinarie mötesprogrammet, har umgänge med vänner en stor betydelse. I predikningarna förkunnas det bibliska budskapet om Guds kärlek och hans nåd till den syndiga människan. Det framhålls också att människan, genom att tro sina synder förlåtna genom Jesu försoningsverk, får ett evigt liv och bestående grund till sitt liv och frid till sitt hjärta.

På mötesområdets centralfält ligger mötestältet. Där hålls sommarmötets predikningar och gudstjänster. Tältet har sittplatser för ungefär 4000 åhörare.

På söndagen firas gudstjänst i mötestältet och i flera närområdets kyrkor. Under lördagens veckomässa i mötestältet delas nattvarden ut av uppemot 70 präster.

Predikningarna och sångerna hörs genom högtalare över hela mötesområdet där de flesta mötesgästerna logerar i husvagnar, -bilar eller tält. På Sommarmötet i Pori 2017 tolkades predikningarna till nio olika språk. De 19 flaggorna berättade om i vilka länder SRK utför missionsarbete.

Mötesområdet är som en mellanstor självförsörjande stad som under fem dagar erbjuder mötesgästerna alla tjänster de behöver. Sommarmötet anordnas som talko-arbete.

Finlands Fridsföreningars Centralorganisation (SRK) är en paraplyorganisation för 178 fridsföreningar. Den betjänar och stödjer verksamheten i lokala fridsföreningar.

Mer information om SRK:s samt fridsföreningarnas verksamhet www.rauhanyhdistys.fi.