Festporten

Det centrala temat i festporten är budskapet om uppståndelsen, samt vyn över tron, hoppet och ljuset.

Festporten bildas av två olika höga pelare där mötesmärkets blå-vit-gröna färgskala och fritt flygande fåglar återskapas.

Den ena pelaren är ett kors högre än den andra. I pelarens kors som är öppet åt två håll lyser ett ljus som framhävs i den sydliga, mörknande kvällen.

Korsets ljus påminner oss om försoningen av våra synder och uppståndelsen samt vyn över tron, hoppet och ljuset.