Sommarmötesmärket

Grunden för den visuella planeringen har varit Sommarmötets motto “Jag är uppståndelsen och livet” (Joh 11:25).

Både mötesmärkets visuella uttryck och den blåvita färgskalan återskapas i festporten och alla trycksaker samt utsmyckningen av lokalerna.

Planeringsgruppen har uppmärksammat firandet av Finlands självständighets 100-årsjubileum samt reformationens 500-årsjubileum.

Gruppen funderade även på betydelsen av mötesområdets natur och historia. Sommarmötesområdet är placerat på två utav holmarna vid Kumo älvs förgreningar, alldeles intill Björneborgs centrum. Här börjar Kumo älvs omfattande floddelta som är känt som ett fågelrikt område.

Utifrån gemensamma idéer skapade gruppen ett mötesmärke som grundar sig på temat fågel-natur-vatten.

Flygriktningen för fåglarna, som är tecknade i mötesmärket, är uppåt, mot himlen. Fåglarnas vita färg symboliserar renhet. Man kan även se symbolen med Guds treenighet i de tre fåglarna. Den vita färgen är även färgen för uppståndelsen och reformationen.

I märket är floden tecknad i finska flaggans blåa färg som samtidigt firar Finlands självtändighets 100-årsjubileum.

Holmarnas grönska och dess gröna tillväxt och liv betecknas av det grönskande gräsbandet i mitten av mötesmärket. Grönt är livets och tillväxtens färg.