Arbetskraft

Sommarmötet byggs upp av talko-arbetskraft. Under förberedelserna görs ungefär 10 000 arbetsskift och ungefär 11 000 under sommarmötet. Före sommarmötet utförs planeringsarbetet för mötet samt förberedande arbeten för mötesområdet. Varje persons arbetsinsats i mötesarbetet är viktig. Det finns arbetsskift för mötesgäster i alla åldrar.

De personer som har tagit emot ett arbetsskift under vintern och våren, får e-post gällande arbetsskiften under maj. Om du inte har tagit emot kallelsen kontrollera skräpposten. Kom ihåg att svara separat på varje e-post gällande arbetsskiften, och därigenom bekräfta att du mottagit informationen. Om e-posten inte bekräftats mottagna, skickas kallelsen per post i mitten av juni. De personer som tagit emot arbetsskift senare, får informationen endast per e-post.

Om du har frågor gällande arbetsskiftet, kontakta arbetskraftsbyrån på mötesfältet, eller kontakta arbetskraftskommitténs telefon.

Har du redan ett arbetsskift på sommarmötet? Om du har möjlighet att göra ett arbetsskift på sommarmötet, kan du hitta lediga arbetsskift på arbetskraftsbyrån på mötesfältet.

Öppettider:

onsdag– söndag 7 – 22
måndag 7 – 12

Tel: 040 132 0777

tyovoima.pori2017@gmail.com

Välkommen till arbetsskift!

Arbetskraftskommittén