Inkvarteringsavgifter

Underlätta sommarmötesarrangemangen – betala din inkvarteringsavgift på förhand

Du kan betala avgiften här (på finska). Bekanta dig först med anvisningarna nedan.

Du har också möjlighet att stödja ekonomiskt din vän och betala avgiften för en annan som ska till sommarmötet. Kom då ihåg att fylla i den persons namn som använder sig av avgiften.

Man delar ut påminnelselappar till fordonen som inte är synligt försedda med betalningskvittot. Vi hoppas att detta inte är nödvändigt. Om du betalat avgiften på förhand men kan inte komma till mötet, returneras avgiften. Du kan be om returpengar via e-post kenttamaksu(at)suviseurat.fi. I e-posten ska anges namnet på personen som betalat avgiften, kontonummer, betalningsdag samt den produkt som köpts.

Betalningsanvisningar

  1. Välj ut en produkt som passar dig bland de alternativ som finns på förstasidan i butiken för inkvarteringsavgifterna. Tryck på tryckknappen “Osta”. Produkten läggs i varukorgen.
  2. Du ser varukorgens innehåll genom att trycka på den gröna tryckknappen “Tuote” i sidans övre kant. Om du av misstag valde en fel produkt, kan du ta bort produkten från varukorgen genom trycka på det lilla krysset bredvid produkten. Om du vill så kan du korrigera beställningen via “Muokkaa varaustasi” -tryckknappen.
  3. Om varukorgens innehåll är korrekt, tryck på tryckknappen “Jatka”. (Med mobilen: att korrigera varukorg)
  4. Fyll i dina kontaktuppgifter. Om du köper produkten som gåva skriv i den persons namn som får gåvan.
  5. Välj betalningssätt.
  6. Läs och godkänn leveransvillkoren.
  7. Tryck på tryckknappen “Osta”.
  8. Om du inte kommer till kassasidan, se till att du har fyllt i krävd information och att du har godkänt leveransvillkoren. Tryck på nytt på tryckknappen Osta.
  9. När betalningen är utförd, återvänder programmet till sidan där du kan skriva ut dina kuponger. Kupongerna skickas även till din e-post där du kan skriva ut kupongerna senare.

Prislista

Tomtbiljett 75 €
Fordon och tält 45€
Tält 25€
Bil (dagsbesökare) rekommendation: 5€/dygn

TO (tomtbiljett)

Köp denna biljett om du har husbil eller bil + husvagn eller bil + tält. I priset ingår även andra tält som ryms på tomten. På tomten kan du parkera en husvagn eller en husbil, tält och därutöver högst två personbilar. En möjlig tredje bil ska placeras på parkeringsområdet som ligger utanför mötesområdet. En tredje bil ingår dock i samma inkvarteringsavgift. På den tredje bilens vindruta fästs en separat lapp. Du kan få lappen av insamlaren av inkvarteringsavgifter eller vid inkvarteringsavgiftspunkten.

Det finns två olika storlekar av tomter. Tomterna avsedda för husvagnar har storleken 12,5m*6,5m. Tomtstorleken för husbilar är 9m*6,5m. Av säkerhetsskäl är det viktigt att trafiklederna och brandsäkerhetsavstånden hålls fria, i enlighet med myndighetskraven.

Pris 75,00 €

AT (Fordon + tält)

Köp denna biljett om du har endast en bil/motorcykel och ett tält.

Pris 45,00 €

TE (Tält)

Köp denna biljett om du har endast ett tält.

Pris 25,00 €

P (Bil)

Med denna produkt kan du betala en frivillig parkeringsavgift för dagsbesök.

Rekommendation 5 euro/dag.

När du kommer till sommarmötet

Kvittot försett med sommarmöteslogot fästes synligt i bilens vindruta, husvagn eller tält. Om avgift ej erlagts på förhand ombeds ni att omedelbart efter ankomst till fältet betala den vid inkvarteringsavgiftspunkten. Ytterligare information: kenttamaksu@suviseurat.fi

Delta i byggnadskostnaderna

Sommarmötets inkvarteringsavgiftsinkomsterna täcker bara ungefär 60% av byggnadskostnaderna för mötesfältet. I butiken för inkvarteringsavgifterna kan du skänka en extrasumma för att täcka byggnadskostnaderna. Du kan även delta i kostnaderna för sommarmötet via SMS. Du kan skicka ett SMS till numret 16588. Skriv summan som du vill ge: 1, 5, 10 eller 20 euro.

Anvisning: Skicka ett SMS ”LAHJOITA(summa) SUVI2017” till numret 16588.

Exempel: LAHJOITA10 SUVI2017.

Tillstånd: RA/2017/173, gäller den 1/5 2017 – 30/4 2018