Kollekt

Kollekt uppbärs i mötestältet, på fältet och inkvarteringsområdena under psalmerna som har markerats i mötesprogrammet.

Inkvarteringsavgiftsinkomsterna täcker bara 60 % av byggnadskostnaderna för mötesfältet. Du kan redan nu delta i byggnadskostnaderna genom sms-tjänsten.

Du kan även göra en skänkning genom att skicka ett SMS till numret 16588. Skriv summan som du vill ge: 1, 5, 10 eller 20 euro.

Anvisning: Skriv numret 16588.

Om du skänker 10 €, skicka ett SMS: LAHJOITA 10 SUVI2017.

Rahankeräysluvan tiedot: RA/2017/173, gäller: 1.5.2017 – 30.4.2018