Renhållning

Vi har ett gemensamt ansvar för mötesområdets samt parkernas renhet.

Känn ditt ansvar för miljövård, ta redan på förhand reda på rätt återvinning.

Mötesområdets renhållningsservice utförs enligt de nya bestämmelserna för hantering av avfall. Det finns skyltar för de viktigaste samlingsplatserna. Vid toaletterna, på samlingsplatser för avfall, lämnas glas- och metallavfall separerat från brännbart avfall. Problemavfall ska föras till renhållningen. Vid oklarheter, kontakta renhållningsbyrån, tel 040 132 0702

Se efter så att du lämnar inkvarteringsplatsen lika ren vid avfärd från sommarmötet som när du kom till platsen.

Insamlingsplatser på Sommarmötet Placering av insamlingsplatser
Brännbart avfall ca. 350 insamlingsplatser vid vägarna på inkvarterings- och centralområdet
Drickflaskor ca. 15 insamlingsplatser vid toaletterna och centralområdet
Metall 2 – 3 insamlingsplatser vid renhållningsbyrån och käppinsamlingspunkten
Glas 2 – 3 insamlinsplatser vid renhållningsbyrån och käppinsamlingspunkten
Elektronikavfall (SER) renhållningsbyrån