Säkerhet

Mötesgästerna uppmanas att följa säkerhetsföreskrifter och genast ta itu med orsaker som försämrar säkerheten. Var och en är för sin del ansvarig för säkerheten på sommarmötet.

Trygghetsråd på mötesområdet

 • Det är förbjudet att campa i åker- samt parkområdena utanför det uppmärkta mötesområdet. Björneborgs stad har förbjudit camping i stadsområdet.
 • Husdjur får inte tas med in på mötesområdet (gäller ej ledhundar).
 • Öppen eld samt användande av fältkök, grill, kamin och aggregat är förbjudet.
 • Cyklar, mopeder och motorcyklar skall parkeras på parkeringsställen som är avsedda för dem.
 • Hjälm måste användas vid färd med moped, motorcykel och fyrhjuling.
 • Foto-drönare får endast användas av personer med särskilt tillstånd. Av säkerhetsskäl är det ej tillåtet att använda radiostyrda fordon eller flygande apparater. (Trafi obemannat luftfartyg)
 • Barn och ungdomar under 18 år bör övernatta med sina föräldrar.
 • Rökning är endast tillåtet på speciellt markerade rökplatser.
 • Det är förbjudet att inneha och konsumera alkohol samt andra berusningsmedel på sommarmötesområdet.
 • Mötesområdet stängs för fordonstrafik, med undantag för ankommande trafik, nattetid mellan kl. 01.00-06.00.
 • Det är förbjudet att gå över Riksväg 8 till fots.

Vid din ankomst till mötesområdet

 1. Placera bilen och husvagnen/husbilen enligt trafikledarens anvisningar.
 2. Öppna luckan för gasflaskbehållaren och placera veven synlig.
 3. Ta reda på var närmaste brandsläckare finns och hur den fungerar.
 4. Var noga med att alla som övernattar vet var brandsläckaren finns och hur den fungerar.
 5. Skriv upp på betalningskvittot din inkvarteringsplats koordinater, som finns på sommarmöteskartan och placera det på väl synlig plats på bilens vindruta.

Utanför mötesområdet

 1. Placera din bil endast på markerade och godkända parkeringsområden.
 2. När du lämnar mötesområdet till fots eller med cykel, använd bron för gång- och cykeltrafik.
 3. Parkera ej på räddningsvägarna.
 4. Det är förbjudet att tvätta sig vid stränderna i närheten av mötesområdet.

Agera så här vid olycksfall

 • Ta reda på vad som har hänt.
 • Rädda dem som är i fara.
 • Ring nödnumret 112.
 • Börja brandsläckning eller första hjälpen.
 • Förhindra ytterligare olyckor och varna dem som är i fara.
 • Ordna vägvisning till olycksplatsen.
 • Agera enligt instruktioner från räddningspersonalen och ordningsvakterna.

Råd vid risksituationer på inkvarteringsområdet

 • Om husvagnen, husbilen, bilen eller tältet börjar brinna, se till att ingen finns kvar innanför.
 • Om marken börjar brinna, släck med närmaste brandsläckare och be grannen om hjälp.
 • Vid fall av oljeskada ta genast kontakt med säkerhetsjouren, tel. 040 132 0771.
 • Vid sjukdomsanfall ring nödnumret 112 och ge första hjälpen.
 • Vid trafikolyckor med personskador ring nödnumret 112.
 • I icke brådskande fall kan du ringa till säkerhetsjouren, tel. 040 132 0771.
 • Vid olyckor är alla skyldiga att hjälpa till.

Ällmänt nödnummer: 112

Säkerhetsjour: tel. 040 132 0771 (24 h)

Borttappade barn: tel. 040 132 0760 (24 h)

Hittegodsbyrån: tel. 040 132 0772 (kl 10–22)