För media

PRESSMEDDELANDE TILL INTERNATIONELLA MEDIER

“I en orolig tid skänker tron frimodighet och glädje. När sinnelaget är lugnt och man genom tron vet sig vara i den Allsmäktiges händer är det gott att framleva sin vardag”, berättar Risto Honkanen från Esbo.

Sommarmötet, nordens största andliga evenemang anordnas detta år på Räyskälä flygfält i Loppi 1. – 4.7.2022. Efter tre års uppehåll arrangeras mötet åter under fältförhållanden, då coronapandemin satte stopp för stora publikevenemang under 2020 och 2021.

Sommarmötet är den till den finska evangelisk- lutherska kyrkan hörande laestadianska väckelserörelsens årliga sommarevenemang. På plats deltar knappa 80 0000 mötesgäster och via nätförbindelser tusentals i Finland och utomlands. Till mötet kommer man för att under fem dagar lyssna till Guds ord, sjunga och träffa vänner. Sommarmötet är öppet och fritt tillgängligt för alla.

“Sommarmötet är en stor oas, där den kristne får vila under Guds ord och åter får höra nåde- evangeliet till sitt hjärta. Detta är samma himmelska “manna”, det som Israels folk fick under ökenvandringen och som vi får här”, sammanfattar Risto Honkanen.

Den koservativa rörelsens lära grundar sig på Bibeln och den lutherska bekännelsen. Bibeln är den högsta auktoriteten i frågor om tron och livet. Tron föds när man hör och tar emot Guds ords förkunnelse om omvändelse och syndernas förlåtelse. Detta är alltigenom Guds gärning i människan, inte hennes egen förtjänst eller prestation. (Inom rörelsen tänker man liksom Martin Luther att människan duger inför Gud endast genom tro, endast av nåd och genom Kristi förtjänst.)

Jesus gav sina lärjungar uppdraget och fullmakten att förlåta människors synder. I enlighet med denna lära är kärnan i rörelsens förkunnelse löftet om alla synders förlåtelse i Jesu namn och blod. I mötespredikningarna intar Jesu försoningsgärning en central plats. Enligt den lutherska bekännelsen fortgår Kristi gärning på jorden genom den Helige Andes verkan i Hans församling.

Sommarmötesradion direktsänder på FM-bandet i Finland och som webbradio på Internet. Under tidigare år har mötet haft åhörare i så många som 110 olika länder. Mötespredikningar tolkas till engelska, spanska, franska, svenska, tyska, ungerska, ryska och estländska.

Fotografier för publicering och drönarfoton som tas under mötet finns på Flickr.

https://www.flickr.com/photos/suviseurat där de återfinns under sommarmötets motto.

Vid nyttjandet av bildmaterialet ber vi att källan anges som Sommarmötets presstjänst.

Webbradion jan man lyssna till här  Home – Kesäseuraradio (kesaseuraradio.fi) och ytterligare information om evenemanget finns här Välkommen till Sommarmötet i Loppi 2022! (suviseurat.fi)

Kontaktuppgifter till sommarmötets internationella service för förfrågningar om eventuella intervjuer.

kansainvalisyys@suviseurat.fi 

Timo Pohjola, tel. +358 40 5555 655, timo.s.pohjola@gmail.com

Risto Honkanen, tel. +358 50 4247 280, honkanen.risto@kolumbus.fi

Sommarmötets officiella informationskanaler:

https://www.suviseurat.fi/sv/ 

https://kesaseuraradio.fi/home/ 

https://www.facebook.com/srkryNyt

https://www.instagram.com/srk_nyt

https://twitter.com/suviseurat?s=09 

https://www.youtube.com/c/SRKnyt/featured

News

News from Summer Services