För medier

För medier

Mediatjänster före Sommarmötet

Sommarmötets förhandskommunikation betjänar mediernas behov före det officiella evenemanget. Kommunikationsansvariga för förhandskommunikation är Kommunikationskommitténs sekreterare Hanna Tölli (tfn: 050 5324 013) och ordförande Eija-Riitta Niinikoski. (tfn: 040 5680 467).

Ni kan följa förberedelserna inför Sommarmötet på Sommarmötets webbsidor och via sociala medier.

Mediacentrets tjänster på Sommarmötet

Mediacentret betjänar mediernas representanter under Sommarmötet. Mer information om Mediacentrets funktion kommer i juni 2020.

Sommarmötets bildbank

Bildbanken innehåller ett tryckbart mötesmärke, bilder från mötesförberedelserna och från evenemanget. 

Bildbanken

Du hittar bilder från tidigare Sommarmöten på framsidan under länken ”Previous Summer Services”.

Bildtjänstens bilder är fria att använda.

News

News from Summer Services