Service för internationella gäster- International Services
Service för internationella gäster
torsdag–söndag 9–21
måndag 9–15

Suviseurat – Sommarmötet är ett internationellt evenemang Den internationella servicen erbjuder information och är en träffpunkt för gäster som talar främmande språk

Tolkade predikningar kan man lyssna till på på sommarmötets websida antingen live-streamat eller som ljudfiler i efterhand. Flaggsymbolen startar ljuduppspelningen. Alla predikningar från torsdgen till måndagen tolkas till engelska och svenska. Dessutom tolkas ett flertal predikningar till estniska, ryska, franska, spanska, ungerska och tyska. På mötesområdet kan man lyssnas påtolkade predikningar via radiomottagare, som finns att hämta från internationella servicen. De tolkade språken är angivna i mötesprogrammet. Du finner den internationella versionen av Sommarmötesprogrammet från denna sida.