Guds rike hör till de barnasinnade (Mark. 10:14)

Guds rike hör till de barnasinnade (Mark. 10:14)

Anförande med utgångspunkt från mottot för Loppi 2022 sommarmöte: Guds rike hör till de barnasinnade från Mark.10:14.

Mottot för sommarmötet är från Markus evangelium: Guds rike hör till de barnasinnade. (Mark. 10:14)

Jesus uppmanade att ta emot Guds rike såsom ett barn för att komma ditin. Jeesus betonade också barnens betydelse och värde, när han tog dem i famnen och välsignade dem.

Mottot uppmuntrar oss att tro på Gud och att förlita oss på enbart Hans nåd och omvårdnad. Vi får lita på att Guds rike ännu kan nås mitt ibland oss.

Suviseuramerkki, Loppi 2022
Sommarmötesmärke, Loppi 2022
Matti Romppanen
Matti Romppanen

Loppi sommarmötesmärke med sina varma och milda färger kallar oss till mötet och till Guds rike, som hör till de barnasinnade.

De glada människogestalterna som är samlade kring korset har ritats av Matti Romppanen (28 år), som har känt längtan till sommarmötet. Hans minnen av stämningen på sommarmötesområdet har inspirerat honom under tecknandet.

Den bekanta cirkeln från mötesmärkenas historia är en symbol för himmelen, fullkomligheten och evigheten.


News

News from Summer Services