Till dig Herre, tar jag min

Till dig Herre, tar jag min tillflykt

Mötesmottot för sommarmötet 2021 kommer från Psaltaren: Till dig, Herre, tar jag min tillflykt (Ps. 31:2).

I vår tid som snabbt förändras möter vi många saker och fenomen som är svåra att påverka. För många kan det kännas svårt att man borde lita på sig själv, hantera komplicerade saker och bära ansvar för dem. Bland alla förändringar och all osäkerhet påminner mötesmottot om en bestående trygghet och om tilltron till Guds, den allsmäktiges, omsorg. Att lita på Gud innebär ändå inte ansvarslöshet. Guds ord lär oss att tro våra synder förlåtna och leva enligt Guds vilja.

På nätsidans logo syns mötesmärket som innehåller en symbolik som hänvisar till både mötesmottot och det faktum att Sommarmötet i Reisjärvi för sista gången anordnas på åkrar. På mötesmärket finns en ung människogestalt som sitter med en sångbok i handen. Mötesmottot kommer nämligen från Psaltaren som är Gamla testamentets sångbok. Människogestalten lutar sig mot ett säte som är formad som en hand. Detta är en symbol för tilliten till Guds försyn och omsorg. Å andra sidan påminner konstellationen också om att sitta och lyssna på Guds ord och sätta sin tillit till det.

Människogestaltens blick är riktad mot korset som lyser på himlen, vilket symboliserar tron på Kristus. Korset lyser mot människogestalten. Detta ljus föreställer Guds nåd och kärlek till människan.

Formen på mötesmärket påminner om en lada eller ett hus, som i sin tur symboliserar Guds rike som ett hem. Ladan hänvisar till mötesområdet. Sommarmötet anordnas enligt planerna för den sista gången på ett åkerområde.

Den gråa färgen på mötesmärket symboliserar en klippa, Guds orubbliga och bergfasta trygghet och skydd i livets alla skeden. Den gröna färgen symboliserar livet, växten och allt det goda i tiden som Gud ger oss. Den gröna färgen är även en symbol för åkerområdet där sommarmötet äger rum. Den purpurröda färgen föreställer Jesu försoning och tron som det dyrbaraste i livet. Purpur är en gammal färg som en gång i tiden ansågs särskilt betydelsefull och färgen användes endast i de mest värdefulla tygerna.

News

News from Summer Services