Ditt ord är ett ljus på min stig (Ps. 119:105)

Ditt ord är ett ljus på min stig (Ps. 119:105)

Suviseurat – sommarmötets motto är härlett från Psalm 119 “Ditt ord är ett ljus på min stig”. Psalmens ord uppmuntrar till att tro. Den påminner om Guds Ords oföränderlighet och skänker styrka till mångahanda livsskeden.

Logotyp kauhava

Mötesmärkets grafiska design är skapat av grafikern Elisa Kinnunen. Mötesmärket liksom mötets motto berättar om vandring i ljuset. Märkets jordnära färger, gult och vitt uttrycker hoppfullhet. Märkets skira ljus och akvarellartade transparens är i linje med mötesmottots budskap. Det ljusa i märkets övre del är öppet för betraktarens tolkning. Betraktaren får själv avgöra om hon ser en belyst molnformation eller en stig utmed en bergskam i morgonsolens ljus. Korset symboliserar kristligheten och mötets andliga innehåll. Mötesområdets åkerlandskap framhävs av gräset i förgrunden.