Sommarmötet i Björneborg har avslutats

Nästa sommar anordnas sommarmötet i Äänekoski