Välkommen till sommarmötet!

 Mötets motto är Gud är sin stads starka beskydd (Ps.48:4).

Orden beskriver Guds barns erfarenhet av Guds beskydd under Gamla Testamentets tid. Också dagens Guds barn lever under samma beskydd.

Sommarmötet ordnas i år i Loppi kommun, som ligger i huvudstadsregionen.  Sommarmötesplatsen är Räyskäläs flygplats. Mötet organiseras av fridsföreningarna i Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Lojo, Nurmijärvi och Vanda. Även om platsen för mötet och organisatörerna skiftar varje år, så erbjuds alltid samma bekanta budskap på mötena. I predikningarna kan man höra det oföränderliga Guds rikes evangelium – kom och tro dina synder förlåtna på grund av Jesu försoningsverk i hans namn och blod. När du tror på detta blir du frälst och får evig frid i ditt hjärta. 

Vår bön är att så många människor som möjligt får mottaga den trosgåva i sina hjärtan som mötet erbjuder. Vi ber också att evangeliet får trösta och stärka Guds barn att glädjas över den personliga tron.

Vi har upplevt Guds välsignelse i förberedelsearbetet. Vi framför vårt varma tack till markägare, traktens invånare, områdets beslutsfattare och myndigheter för ett gott samarbete.

Bakom organisationsarbetet, som görs som talko -arbete, finns tanken om att dela trons gåva. Det är också sommarmötets viktigaste budskap – du är hjärtligt välkommen till stormötet!

Huvudkommittén

 

Mera bilder