Suviseurat – sommarmötet i Pudasjärvi 2024

Suviseurat – sommarmötet i Pudasjärvi 2024

Vill Gud, kommer SRK:s Suviseurat – sommarmöte 2024 att anordnas i Pudasjärvi 28.6.–1.7.2024.

Mötesplatsen är Pudasjärvi flygfält som ägs av Pudasjärvi stad. Tidigare har Suviseurat – sommarmötet hållits på Pudasjärvi flygfält år 2013. Området har förbättrats i samarbete med Pudasjärvi stad för att bättre tjäna som mötesplats. Pudasjärvi är beläget i norra delen av Norra Österbotten ca. 100 km från Uleåborg mot Kuusamo. Pudasjärvi har ca. 7 600 invånare.

Huvudansvaret för mötesarrangemanget har Kuusamo fridsförening. I anordnandet deltar också fridsföreningarna i Jakkukylä, Kiiminki, Posio, Pudasjärvi, Ranua, Taivalkoski, Ylikiiminki och Yli-Ii.

Vår bön är att Gud skulle välsigna vårt arbete med förberedelserna. Vi ber också att Gud skulle kalla människor till sitt Rike och vederkvicka Ordets åhörare under Suviseurat – sommarmötet i Pudasjärvi 2024.

Huvudkommittén för Suviseurat – sommarmötet i Pudasjärvi