SRK:S Suviseurat - sommarmöte arrangeras på Kauhava flygfält med omnejd 30.6.–3.7.2023. Ditt ord är ett ljus på min stig Psalm 119

Välkommen till Suviseurat – sommarmötet 2023 i södra österbotten.

SRK:S (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys – Finlands Fridsföreningars Centralorganisation) Suviseurat – sommarmöte arrangeras på Kauhava flygfält med omnejd 30.6.–3.7.2023.

Suviseurat – sommarmötet är den gammellaestadianska väckelserörelsens årliga stormöte dit alla är välkomna. Gammellaestadianismen är en väckelse inom den finska evangelisk-lutherska kyrkan. Suviseurat – sommarmötet anordnas genom ideellt arbete och besöks av mötesgäster i alla åldrar.

Mottot för Suviseurat – sommarmötet är baserat på Psalm 119 “Ditt ord är ett ljus på min stig”. Mottot uppmuntrar till att tro och förtrösta på Guds ords orubbliga löften.

Vi förbereder mötet med ett sinne av bön och vädjan att Gud måtte låta det bli av. Du är hjärtligt välkommen att följa förberedelserna och att delta i mötet nästa sommar!

På SRK:s sida Så här tror vi kan du läsa mer om Suviseurat – sommarmötets mest centrala budskap och vår tro. Du kan lyssna på predikningar från tidigare Suviseurat – sommarmöten här.

 

Summer services in Social Media