SRK:s Suviseurat – sommarmöte i Pudasjärvi 28.6.-1.7.2024 Har du mig kär? Joh. 21:17

Välkommen till SRK:s Suviseurat – sommarmöte i Pudasjärvi!

Finlands Fridsföreningars Centralorganisation (SRK:s) Suviseurat – sommarmöte anordnas i Pudasjärvi 28.6.-1.7.2024. Mottot för årets möte är “Har du mig kär?” (Johannes 21:17). Denna fråga som Jesus ställer kommer att få varje sommarmötesgäst att stanna upp. Är Jesus mig kär? Är jag hans efterföljare? Vartåt är jag på väg?

Suviseurat – sommarmötets område är flygplatsen som ägs av staden Pudasjärvi och dess omgivningar. Tidigare har mötet hållits på samma plats 1998 och 2013. Området har utvecklats och utvidgats i samarbete med Pudasjärvi stad för att göra det mer lämpligt för stora evenemang.

Fridsföreningarna i Kuusamo, Jakkukylä, Kiiming, Posio, Pudasjärvi, Ranua, Taivalkoski, Ylikiiming och Yli-Ii ansvarar för ordnandet av Suviseurat – sommarmötet. Kuusamo fridförening har huvudansvaret för arrangemanget. Anordnandet av sommarmötet har krävt mycket samarbete med Pudasjärvi stad, olika myndigheter, flygplatsansvariga, församlingar och invånare i området. Samarbetet har varit bra och konstruktivt och vi är tacksamma för det. Vi är också tacksamma för det tålamod som lokalbefolkningen har visat i samband med mötesarrangemanget.

Vi har förberett Suviseurat – sommarmötet i tacksamhet. Gud har välsignat vårt arbete i hög grad. Det är vår bön att Guds Ord skall kalla till Guds rike och vederkvicka dem som lyssnar till Ordet.

Vi hälsar alla varmt välkomna till Suviseurat – sommarmötet i Pudasjärvi!

Suviseurat – sommarmötets huvudkommitté

På SRK:s sida Så här tror vi kan du läsa mer om Suviseurat – sommarmötets mest centrala budskap och vår tro.
Du kan lyssna på predikningar från tidigare Suviseurat – sommarmöten här.

Summer services in Social Media