Sommarmötet

Sommarmötet

Sommarmötet är Gammellaestadianernas årliga fest och Nordens största andliga evenemang. Gammellaestadianismen är en väckelserörelse inom den finska evangelisk-lutherska kyrkan.

Det viktigaste på sommarmötet är Guds ord, predikningar – som grundar sig på Bibeln, sjungandet tillsammans samt att träffa andra. Vi vill framföra ett tryggt budskap om syndernas förlåtelse och kalla människo till att tro.                      

Förutom mötespredikningarna, ordnas nattvardsgång på lördag samt gudstjänst och söndagsskola på söndag i mötestältet. På söndag ordnas gudstjänster också i närområdets kyrkor i samarbete med lokala församlingar. Alla är välkomna till Sommarmötet utan inträdesavgift. 

Sommarens 2022 sommarmöte (1 – 4.7) anordnas i Egentliga Tavastland i Loppi ca 110 km norr om Helsingfors. Kommunen är känd för sin potatisodling och mångsidiga natur. Området med många sjöar och mindre vattendrag är också ett populärt sommarstugemål. Det finns strax under 8 000 invånare i Loppi och på somrarna fördubblas antalet då sommargästerna anländer till sina stugor.

Mötesplatsen är Räyskälä flygplats, där Sommarmötet tidigare arrangerats sommaren 2012. Mötesområdet är 185 ha, dvs. 46 ha större än förra gången. Det är ett grundvattentäkt. Organisationen av Sommarmötet kräver många års välplanerat förberedelsearbete, som i huvudsak görs som talko-arbete. Huvudansvaret för organisationen har Vanda Fridsförening. Dessutom deltar fridsföreningarna i Esbo, Helsingfors,Hyvinge,Tavastehus, Lojo och Nurmijärvi i arrangemangen.

Sommarmötets motto lyder Guds rike hör till de barnasinnade (Mark. 10:14).

Mottot påminner oss om trons enkelhet och uppmuntrar oss att lita på den allsmäktige Gudens omvårdnad och ledning också i en osäker tid. Man får trons gåva genom att tro synderna förlåtna såsom ett barn.

Kallelsen till mötet gäller alla människor. Guds rikes arbete fortsätter enligt uppdrag av vår Frälsare: evangelium predikas till alla folk. Dess kärna är syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Förlåtelsen erbjuds åt alla, som längtar efter nåd.

Vi vill arrangera ett vanligt, tryggt, fungerande och trevligt Sommarmöte i Loppi, dit alla är välkomna. Vägledande principer för förberedelserna och organisationen är förtroende, barmhärtighet och ansvar.

På dessa sidor som kompletteras alltefersom, kan Du läsa mera utförligt om förberedelserna, evanemanget, ankomsten till och boende på Sommarmötet, andra regler samt om servicen på mötesfältet.

Du är varmt välkommen till Sommarmötet!

Huvudkommittén

News

News from Summer Services