Sommarmötet

Sommarmötet

Sommarmötet är den gammellaestadianska väckelserörelsens årliga stormöte Det är internationellt och det största andliga evenemanget i Norden. Gammellaestadianismen är en väckelse inom den finska evangelisk-lutherska kyrkan.

I fokus under sommarmötet är mötespredikningar grundade på Bibeln, allsång och återseende av vänner. Vi vill förmedla ett tryggt budskap om syndernas förlåtelse och kalla människor till att tro. De flesta mötesgästerna är inkvarterade på mötesområdet.

Utöver predikningar anordnas under lördagen en nattvardsmässa i det stora mötestältet samt en Gudstjänst och söndagsskola under söndagen. Under söndagen anordnas också Gudstjänster i närområdets kyrkor i samarbete med de lokala församlingarna.

Alla är välkomna till Sommarmötet. Det är fritt inträde till evenemanget.

Sommarmötet i Kauhava 2023

Om Gud så vill, anordnas SRK:s (Finlands Fridsföreningars Centralorganisations) sommarmöte år 2023 i Kauhava under helgen 30.6.–3.7.2023.

Mötesplatsen är Kauhava flygfält. På flygfältet har tidigare en stridsflygskola bedrivit verksamhet, men den blev nedlagd 2014. Kauhava är beläget ungefär 40 km från Seinäjoki i Södra Österbotten. Befolkningen i Kauhava uppgår till ungefär 15 000 invånare.

Huvudansvaret för sommarmötet har Seinäjoki fridsförening. I arrangerandet deltar också fridsföreningarna i Karleby med omnejd, Perho, Alajärvi, Alavus, Halsua med omnejd, Evijärvi, Kauhava och Lapua, Lappajärvi, Jakobstad, Vasa med omnejd, Vimpeli samt Ähtäri med omnejd.

Vår bön är att Gud skulle välsigna vårt arbete med förberedelserna. Vi ber att Guds ord skulle få bjuda in till Guds Rike och vederkvicka åhörarna under sommarmötet i Kauhava 2023.

Huvudkommittén för Kauhava sommarmöte