Sommarmöte i Loppi på Räyskälä flygplats 1-4.7.2022 Guds rike hör till de barnasinnade Mark. 10:14

Välkommen till Sommarmötet i Loppi 2022!

Om Gud vill, så ordnas Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) – Finlands Fridsföreningars Centralorganisations – Sommarmöte i Loppi på Räyskälä flygplats 1-4.7.2022.

Som motto för mötet har valts Jesus ord: “Guds rike hör till de barnasinnade” “(Mark. 10:14). I denna mening kristalliseras trons enkelhet, förtröstan på Guds omvårdnad och löftet om att få ta sin tillflykt till Honom.

Sommarmötet, som ordnas genom talko-arbete, är Gammellaestadianernas årliga sommarfest. Denna rörelse är en av väckelserörelserna inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Man kan läsa mera på SRK:s hemsida Så här tror vi -sidan om Sommarmötets mest centrala budskap och om vår tro.

Du är hjärtligt välkommen att följa förberedelserna, ta del i talko-arbetet och komma med på Sommarmötet nästa sommar!

Huvudkommittén

News

News from Summer Services

Summer services in Social Media