SRK:s Sommarmöte via Internet den 2. –5.7.2021 “Till dig Herre, tar jag min tillflykt” Ps. 31:2

Välkommen till Reisjärvi Sommarmöte 2021 via Internet!

Finlands Fridsföreningars Centralorganisations (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys SRK) sommarmöte i Reisjärvi sänds via nätet 2.-5.7.2021.

Huvudkommittén

News

News from Summer Services

Summer services in Social Media