Så här tror vi

Så här tror vi

Vilka är vi och hur tror vi? Tuomas Hänninen (PDF-fil).

Den gammallaestadianska trin grundar sig på Bibeln och den Lutherska bekännelsen.

Det centrala är predikan om Jesu lidande, död och uppståndelse. Kristi gärning fortsätter i
världen som den Helige Andens verksamhet i Hans församling.

Vi lär att Gud rättfärdigar människan genom den Helige Ande i sin församling. Jesus har
givit försoningsämbetet, den Helige Andes ämbete, till alla Guds barn. De använder denna
fullmakt när de predikar evangeliet till alla skapade, enligt missionsbudet. Evangeliets
kärna är syndernas förlåtelse som predikas i Jesu namn och blod. Den som tror, får av
Guds nåd alla sina synder förlåtna. Alltså kommer tronav predikan och predikan i kraft av
Kristi ord.

Enligt reformationens princip är Bibeln den högsta auktoriteten vid frågor gällande tron och
livet. Människan blir rättfärdig enbart genom tron, enbart av nåd, enbart på grund av Kristi
förtjänst.

Läs mer om vår tro.

News

News from Summer Services