Rahvusvaheline teenindus
Rahvusvaheline teenindus
neljapäev-pühapaev 9–21
esmaspäev 9–15

Suvine kokkutulek on rahvusvaheline sündmus. Rahvusvaheline teeninduspunkt on välismaalaste kohtumispaigaks ja infopunktiks.

Tõlgitavaid jutlusi on võimalik kuulata ja Suvise kokkutuleku internetileheküljel nii reaalajas kui ka järel. Riigilipp töötab mängija käivituslülitina. Kõik kokkutuleku kõned neljapäevast kuni esmaspäevani tõlgitakse inglise ja rootsi keelde. Mitmeid kõnesid tõlgitakse ka vene, prantsuse, hispaania, eesti, ungari ja saksa keeltesse. Kokkutulekualal võib tõlkeid kuulata raadioseadmete kaudu, mida saab rahvusvahelisest teeninduspunktist laenutada. Tõlgitud keeled on märgitud kokkutulekukavas. Rahvusvahelise kokkutulekukava võid alla laadida siit.