Én vagyok a feltámadás és az élet

A Suviseurat jeligéje Jézus és Márta beszélgetéséhez kapcsolódik, amit azelőtt folytattak mielőtt Jézus feltámasztotta Lázárt, Márta és Mária testvérét. Jézus mondta Mártának: “Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” Márta így felelt: “Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.” (Jn. 11,25–27)

A jelige arra késztet minket, hogy elgondolkodjunk, mi a hitünk alapja és mi a hitünk és az életünk célja. A jelige világos kapcsolatban van a hitújítás (reformáció) 500. évfordulójának a lényeges hírével is .