Suviseurat Porissa 2017

Így hiszünk

A konzervatív laestadianizmus dogmai alapja a Biblia és az evangélikus-luteránus hit megvallása. Az igehirdetés központi témája Jézus szenvedése, halála és feltámadása. Krisztus munkája a világban a Szentlélek munkájaként folytatódik az Ő gyülekezetében.

Azt tanítjuk, hogy Isten megigazítja az embert a Szentlélek által a gyülekezetében. Jézus Isten minden gyermekének adta a megváltás feladatát, ami a Szentlélek feladata. Ők ezt a meghatalmazást használják, amikor missziói parancs szerint hirdetik az evangéliumot minden embernek. Az evangélium lényege a bűnbocsánat, amit Jézus nevében és vérében hirdetnek. Aki hisz ebben, annak a bűnei meg vannak bocsátva. A hit hallásból van és a hallás Isten igéje által.

A hitújítás (reformáció) elve szerint a Biblia a legfőbb autoritás a hittel és élettel kapcsolatos kérdésekben. Az ember egyedül hit által, egyedül kegyelem által és egyedül Krisztusért üdvözül.