Suviseurapaikka

Pudasjärven lentokenttä

Seurapaikka, Pudasjärven ilmailukeskus, sijaitsee kantatien 78 varrella, noin viisi kilometriä Pudasjärven keskustasta Kurenalta Ranuan suuntaan. Seura-alueen laitamilla sijaitsevat muun muassa ammattioppilaitos, leirintäalue, Jyrkkäkoski ja hirsitalotehdas Kontiotuote Oy. Alueella on myös paikkakunnan virkistys- ja vapaa-aikapalveluja, muun muassa valaistuja kuntoratoja ja hiihtolatuja, hyppyrimäkiä ja hevostalleja.

Lentokenttä on rakennettu toisen maailmansodan aikana. Sodan jälkeen se jäi käyttämättömäksi ja vuosien mittaan metsittyi. Oulun Ilmailukerho sai 1950-luvulla Puolustusministeriöltä luvan käyttää kenttää kerhonsa harrastustoimintaan. Ilmailukerho raivasi ja kunnosti kentän harrasteilmailun vaatimusten mukaiseksi ja rakensi alueelle kerhorakennuksen, lentokonekatoksen, majoittumistilat sekä Kivarinjoen rantaan rantasaunan.

Nykyinen kenttä valmistui syksyllä 1990. Kiitotie rakennettiin 2 000 metrin pituisena ja 45 metrin levyisenä. Lapin lennosto käyttää lentopaikkaa vuosittain koulutuksiin ja harjoituksiin. Siviili-ilmailu käyttää lentopaikkaa lähinnä harrastus- ja koulutustoimintaan. Harrastustoiminta painottuu purjelentoon, jolle paikalliset ilmasto- ja lentopaikkaolosuhteet tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet. Koulutustoiminta painottuu ilmailukerhojen järjestämään purjelentokoulutukseen. Lentokenttä on nykyisin Pudasjärven kaupungin omistuksessa. Suviseurat pidettiin kentällä ensimmäisen kerran vuonna 1998.

Pudasjärvi - Ranua

Pudasjärvi on noin yhdeksäntuhannen asukkaan kaupunki ja se sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan koillisosassa Iijoen keskijuoksulla aivan Lapin rajalla. Sen pohjoispuolella, Lapin eteläisimpänä kuntana, sijaitsee Ranua, joka on runsaan neljäntuhannen asukkaan kunta. Vielä sata vuotta sitten suurin osa Ranuaa kuului Pudasjärveen. Tuolloin alueen asukkaat saivat elantonsa pääosin alkutuotannosta. Nykyisin pääelinkeino on palvelutoiminta.

Seudun luonto on moni-ilmeinen. Sekä Pudasjärven että Ranuan etelä- ja länsiosa on alavaa suomaata, jota halkovat metsäiset saarekkeet. Alue on yksi Suomen soisimmista seuduista, ja siellä sijaitsee Litokaira, joka on suurin luonnontilassa säilynyt napapiirin eteläpuolinen aapasuokokonaisuus.

Pudasjärven koillisosassa on Syötteen alue, jossa kohoaa kaksi huomattavasti ympäristöään korkeampaa huippua, Iso- ja Pikku-Syöte. Nykyisin Syöte tunnetaan, paitsi näillä kahdella huipulla sijaitsevasta laskettelukeskuksesta, myös kansallispuistostaan.

Ranualla matkailullisesti tärkeä alue on Simojärvi ja Simojoen luonnontilainen jokireitti, joka kuuluu Natura 2000 -luonnonsuojeluverkostoon. Simojärven ympäristössä on myös vaihtelevia retkeilymaastoja. Varsinkin lapsiperheille mieluinen matkailukohde Ranualla on Ranuan eläinpuisto.

Uusimmat kuvat

Ajankohtaista

1. heinäkuuta 2013
Päivätiedote maanantai 1.7.2013

1. heinäkuuta 2013
Kotimatkalle lähteville

Liikennetoimikunnan tiedote

30. kesäkuuta 2013
Numerotiedote

30. kesäkuuta 2013
Ajosuositus Oulun suuntaan matkaaville

Liikennetoimikunnan tiedote

29. kesäkuuta 2013
Tietoa alueen A27 majoittujille

Päivitys kuljetusaikatauluihin

29. kesäkuuta 2013
Numerotiedote klo 18

29. kesäkuuta 2013
SRK:n tiedotustilaisuus

29. kesäkuuta 2013
Vuosikokoustiedote

29. kesäkuuta 2013
Puhujien kokouksessa aiheena ihmisen kohtaaminen

Tiedote SRK:n puhujien ja seurakuntavanhinten koko

29. kesäkuuta 2013
Päivätiedote lauantai 29.6.2013

15. maaliskuuta 2013
Suviseurat-sanan taivutus

Suviseuroissa ei suviseuroilla

28. kesäkuuta 2013
Päivätiedote 28.6.2013

27. kesäkuuta 2013
Päivätiedote 27.6.2013

27. kesäkuuta 2013
SRK:n tiedotustilaisuus

30. toukokuuta 2013
Kenttämaksupalvelu avautunut

Maksa kenttämaksu ennakkoon