Kohti Suviseuroja -blogi
 • 190 hehtaaria peltoa ja 11 000 tonttipaikkaa
  Päivämiehen verkkolehden Kohti Suviseuroja -blogissa Teemu Aitto-oja liikennetoimikunnasta kirjoittaa seura-alueen kaavoitustyöstä. Alueelle on talven aikana suunniteltu kulkuväyliä ja tonttien asettelua. Auto- ja vaunurivit on järjestettävä niin, että keskuskentälle olisi turvallista kulkea jalan. Parhaillaan valitaan teiden nimiä toimikunnan saamien 100 ehdotuksen joukosta.

  “Olen kokenut suviseuratyössä erityisen antoisana sen, että olen saanut tutustua ilman ennakkoluuloja uusiin ihmisiin kotisiionin ulkopuolelta. Toimikuntamme jäsenet tulevat neljältä eri paikkakunnalta. Uusien ihmisten kanssa keskustelu kääntyy luontevasti myös uskonasioihin. Kokouksissa olemme saaneet virallisen asialistan läpikäynnin ohella jakaa omia ilojamme ja surujamme.”

  Lue Aitto-ojan mietteitä 11 000 tontin kaavoitusurakasta täältä.

 • Tä­mä­hän on mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti

  Olen työ­mat­kal­la jos­sa­kin jo kään­ty­mäs­sä nuk­ku­maan, kun pu­he­lin soi. Lin­jan pääs­sä on Haa­pa­ve­den Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sih­tee­ri. ”Ajat­te­lim­me joh­to­kun­nas­sa, et­tä voi­sim­me­ko eh­dot­taa si­nua Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen hal­lin­non työ­ryh­mään. Oli­sit­ko käy­tet­tä­vis­sä?”

  Kohti Reisjärven Suviseuroja -blogin ensimmäisessä kirjoituksessa järjestelyosaston puheenjohtaja Jouko Luukkonen kertoo suviseuraprojektin käynnistymisestä.

  Lue kirjoitus Päivämiehen verkkosivuilla.

Ajankohtaista

Uutisia ja tapahtumia seurakentältä