Kohti Suviseuroja -blogi
 • Laitilan perhe valmistautuu Suviseuroihin Reisjärvellä

  Laitilan perhe vierailee aiotulla suviseura-alueella ja kertoo perheen suviseuravalmisteluista. Katso lisää Kohti Reisjärven Suviseuroja -videoblogista.

   

 • Usko yhdistää kielirajojen yli

  Suviseuroihin on menneinä vuosina tullut seuravieraita kolmestakymmenestä eri maasta. Yhteisestä uskosta on on saatu iloita eri puolilta maailmaa tulevien uskovaisten kanssa.

  Kansainvälinen palvelupiste on ollut tärkeä informaatio- ja tapaamiskeskus eri maista tuleville seuravieraille:

  ”Siellä on kielten sekamelskaa, puheensorinaa, iloisia kasvoja, erilaisten ihmisten ja kulttuurien kohtaamisia, monenlaisia kohtaloita. Sinne pitää kurkistaa silloinkin, kun ei ole työvuorossa. On turvallista huomata, että erilaisuudesta huolimatta meitä yhdistää samanlainen usko. Venäläinen mummo ja afrikkalainen nuoripari luottavat samalla tavalla Jumalan huolenpitoon kuin mekin. On hienoa oppia tuntemaan ihmisiä eri puolilta maailmaa.” (Tuula Juvonen, Kohti Reisjärven Suviseuroja -blogi.)

  Tärkein eli Jumalan sana välittyy radion ja netin kautta tänäkin vuonna. Suviseurasaarnoja tulkataan englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi, viroksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, unkariksi ja kotimaisella viittomakielellä. Valmiit tulkkaukset löytyvät Suviseurojen nettisivuilta kunkin kielen omalta sivulta äänitiedostoina. Linkit viittomakielisiin tulkkauksiin liitetään suomenkieliseen seuraohjelmaan.

  #suviseurat 

 • Olennainen on kirkastunut

  Suviseurojen järjestäminen vaatii vastuuhenkilöiltä pitkän, monen vuoden sitoutumisen työtehtävään. Monille Reisjärven suviseuraorganisaation vastuuhenkilöille työrupeama alkoi keväällä 2018. Päivämiehen verkkolehden Kohti Reisjärven Suviseuroja -blogissa viestintätoimikunnan Hanna Tölli kertoo omasta matkastaan tähän hetkeen. 

  ”Syksyllä 2020 mieleni täytti rukous: Suo hyvä Jumala Reisjärven Suviseurojen toteutua perinteisesti. Näin ei kuitenkaan ollut tarkoitus. Valmistaudumme radio- ja verkkoseuroihin. Se tarkoittaa osalle toimikunnista työtä entiseen tapaan ja toisille vähemmän. Toiveeni on, että kokisimme seurat kuitenkin yhteiseksi ponnistukseksi ja haluksi palvella toteutustavasta riippumatta.”

  Koronapandemia muutti suviseurasuunnitelmia kahteen otteeseen. Peltoseurat vaihtuivat lopulta radio- ja verkkoseuroihin. Suviseurojen päätarkoitus kuitenkin pysyy samana.  

  ”Vastikään eräs toimittaja kysyi minulta, onko olennainen kirkastunut viimeisen vuoden aikana. Kuinka keskeltä hän hoksasikin kysyä! Koen vahvasti sen, että Jumala puhuttelee meitä kaikkia. Suviseurojen päätarkoitus, kutsu Jumalan valtakuntaan ja rohkaisu uskomaan, ei ole muuttunut. Se on entisestään kirkastunut.”

  Lue Töllin kirjoitus kokonaisuudessaan täältä.

 • Jos Jumala suo

  Muhoksen Suviseurojen päätössanoissa viitattiin Reisjärven Suviseuroihin niin tutuilla sanoilla: ”Jos Jumala suo”. Siitä hetkestä alkoi Reisjärven organisaation konkreettisen työn aika, joka sai jatkua pitkälle tähän kevääseen. Covid-19-viruspandemian vuoksi Suviseurat päätettiin siirtää vuoteen 2021 ja tulevana kesänä suviseurasanomaa kuunnellaan radion ja netin välityksellä.

  Reisjärven Suviseurojen pelastuspäällikkö Petri Hintikan vastuulla on ollut turvallisten Suviseurojen järjestäminen. Kohti Suviseuroja -blogin kirjoituksessaan hän kirjoittaa poikkeuskevään synnyttämistä ajatuksistaan. Rajoitusten vuoksi on ollut aikaa pysähtyä kuuntelemaan Jumalan sanaa netin ja somekanavien äärelle.

  Olen ajatellut sitä, että näiden ohjelmien kuulijakunta on suuri. On arvokasta, että se kokoaa heitäkin, jotka eivät muutoin rohkene tulla tai pääse Jumalan sanan kuuloon. Jumalalla on mahdollisuutensa kuuluttaa poikkeusajassakin Hyvän Paimenen lohdullista sanomaa ympäri maailmaa.

  Lue Hintikan kirjoitus kokonaisuudessaan täältä.

 • ”Ei ole nyt meidän käsissä tämä enää, joten ei voida kuin luottaa”

  Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi asetetut rajoitukset vaikuttavat lähes jokaisen suomalaisen arkeen ja suunnitelmiin. Anneli, 18, pohtii poikkeuksellisia aikoja kirjoituksessaan Kohti Suviseuroja -blogissa:

  ”Tämä aika opettaa minulle, ettei usko ole pelkästään sitä, että käydään porukalla seuroissa. Huomaan taas, ettei elämä sittenkään ole omissa käsissäni. Minulla on omat suunnitelmat ja haaveeni, mutta Taivaan Isä on saattanut tarkoittaa jotain aivan muuta.” 

  Ystävien merkitys korostuu, kun sosiaalista kanssakäymistä on jouduttu vähentämään. 

  ”Ys­tä­vien kan­nus­tus ja tuki ovat mer­kit­tä­viä niin ta­val­li­sen ar­jen kuin us­ko­ne­lä­män­kin kan­nal­ta. Olen kii­tol­li­nen di­gi­ta­li­soi­tu­mi­ses­ta ja so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta, nii­den avul­la voi pi­tää yh­teyt­tä ys­tä­viin. Myös lä­he­tys­työs­sä niil­lä on iso mer­ki­tys.”

  Lue koko juttu tästä!

 • Kokouksista tuodut terveiset lämmittävät kotijoukkoja

  Suviseurojen järjestäminen vaatii vastuuhenkilöiltä satoja työtunteja. Miltä se tuntuu kotiin jäävästä puolisosta? Mistä kotiväki saa voimaa talkoisiin? Maaliskuun blogikirjoituksessa Päivi Poikkimäki kertoo ajatuksiaan seurajärjestelyistä vastuuhenkilön puolison näkökulmasta. 

  ”Erityisen rakkaana on mielessä viime kesän Muhoksen Suviseurojen purkutalkoot. Siellä pääsin itsekin nauttimaan uskovaisten yhdessä tekemisestä. Tunsin olevani tärkeä osa tätä suurta joukkoa.”

  Lisää Poikkimäen ajatuksia täällä.

 • 190 hehtaaria peltoa ja 11 000 tonttipaikkaa
  Päivämiehen verkkolehden Kohti Suviseuroja -blogissa Teemu Aitto-oja liikennetoimikunnasta kirjoittaa seura-alueen kaavoitustyöstä. Alueelle on talven aikana suunniteltu kulkuväyliä ja tonttien asettelua. Auto- ja vaunurivit on järjestettävä niin, että keskuskentälle olisi turvallista kulkea jalan. Parhaillaan valitaan teiden nimiä toimikunnan saamien 100 ehdotuksen joukosta.

  ”Olen kokenut suviseuratyössä erityisen antoisana sen, että olen saanut tutustua ilman ennakkoluuloja uusiin ihmisiin kotisiionin ulkopuolelta. Toimikuntamme jäsenet tulevat neljältä eri paikkakunnalta. Uusien ihmisten kanssa keskustelu kääntyy luontevasti myös uskonasioihin. Kokouksissa olemme saaneet virallisen asialistan läpikäynnin ohella jakaa omia ilojamme ja surujamme.”

  Lue Aitto-ojan mietteitä 11 000 tontin kaavoitusurakasta täältä.

 • Tä­mä­hän on mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti

  Olen työ­mat­kal­la jos­sa­kin jo kään­ty­mäs­sä nuk­ku­maan, kun pu­he­lin soi. Lin­jan pääs­sä on Haa­pa­ve­den Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sih­tee­ri. ”Ajat­te­lim­me joh­to­kun­nas­sa, et­tä voi­sim­me­ko eh­dot­taa si­nua Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen hal­lin­non työ­ryh­mään. Oli­sit­ko käy­tet­tä­vis­sä?”

  Kohti Reisjärven Suviseuroja -blogin ensimmäisessä kirjoituksessa järjestelyosaston puheenjohtaja Jouko Luukkonen kertoo suviseuraprojektin käynnistymisestä.

  Lue kirjoitus Päivämiehen verkkosivuilla.

Ajankohtaista

Uutisia ja tapahtumia Suviseuroista