Liikenne seura-alueella

Turvalliset kulkureitit Suviseuroissa

Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus ovat tärkeimmät suunnittelua ohjaavat tavoitteet. Keskeisiä keinoja turvallisuuden lisäämiseksi on vähentää ajoneuvoliikennettä suviseura-alueella suunnittelemalla lyhyet ja sujuvat ajoreitit majoitusalueille, pyrkiä pitämään ajoneuvoliikenne ja jalankulkijat erillään sekä minimoida niiden risteäminen. 

Ajoneuvoliikennettä rajoitetaan kieltämällä keskuskentän pohjoispuolella Pääkadulla kulkevan jalankulkuväylän ylittäminen. Ajoneuvoilla voidaan ajaa Pääkadun itäreunaa, jolle pääsee sen itäpuolelta. Pääkadun länsipuolella majoittuvat ajavat rullaustien kautta. Myös keskuskentän eteläpuolella pyydetään välttämään keskusalueen ja myymälän välisen jalankulkuväylän ylittämistä.

Seurakentän pohjoispuolella on viisi tulo- ja poistumistietä, joita käytetään täytön jälkeiseen liikkumiseen majoitusalueelle ja majoitusalueelta pois. Pääkatu on jaettu kolmeen eri osioon, joista pohjoisimmasta osasta poistutaan kentän pohjoispäästä portista G13. Muista osioista liikenne ohjataan länsi- ja itäpuolen teille. Oheiselta kartalta selviää oman majoitusalueen käytössä oleva ajoväylä. Ajoneuvoliikenne erityisalueelta EA6 ohjataan lännen kautta ja EA7 idän kautta.

Maanantain purkuliikennettä varten Pääkatu ja Rullaustie avataan koko matkalta siten, että näitä väyliä voi ajaa koko matkalta pohjoispään G13-portista ulos.

Vinkkejä seura-alueella suunnistamiseen:

  1. Lentokentän kiitotie on nimetty Pääkaduksi. Lennonjohtotornin takaa kulkeva tie on nimeltään Kiitotie, koska tämä on kyseisen tien virallinen nimi.
  2. Kentän pohjoispuolen länsi-itä suuntaiset polut on nimetty aakkosjärjestyksessä. Keskusalueen pohjoisreunalla kulkeva polku on Asafinpolku. Sen pohjoispuolella kulkevat Barukinpolku, Carmelinpolku ja usean poikkitien jälkeen kentän pohjoispäässä kulkee vielä Paavalinpolku.
  3. Risteysnumerointi alkaa seura-alueen eteläpäästä ja seuraava risteysnumero löytyy aina läheltä edellistä numeroa. Risteysnumerot alkavat R-alkukirjaimella. Esim. ”R61”
  4. Seura-aluetta kiertää lentokentän verkkoaita. Aidassa on portteja, jotka ovat ainoita sisäänpääsyaukkoja seurakentälle. Ne on merkitty karttaan G-alkuisilla (Gate) merkinnöillä. Esim. ”G8” ja ”GB”
  5. Osa seura-alueen teistä on yksisuuntaisia. Nämä tiet on merkitty seurakarttaan ajosuunnan osoittavalla nuolella. Muista noudattaa kiellettyä ajosuuntaa. Ajosuuntaa vaihdetaan osassa yksisuuntaisista teistä majoitusalueiden täytön jälkeen ennen purkuliikennettä.

Ajankohtaista

Uutisia ja tapahtumia Suviseuroista

10.07.2023

Mediatiedote 10.7.2023

Suviseurakaupunki Kauhavalla on purettu ja alueen luovutustarkastus on pidetty. Tiedotteen voit lukea täältä.