Turvallisuusohjeita

Seuravieraiden tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä ja puuttua heti turvallisuutta vaarantaviin seikkoihin. Jokainen on vastuussa Suviseurojen turvallisuudesta.

Seura-alueen turvallisuusohjeita

 • Merkityn seura-alueen ulkopuolisille peltoalueille majoittuminen on kielletty.
 • Seura-alueelle ei saa tuoda lemmikkieläimiä.
 • Avotulen teko, retkikeittimen, grillin, kamiinan ja aggregaattien käyttö on kielletty.
 • Polkupyörät, mopedit ja moottoripyörät tulee jättää niille varatuille paikoitusalueille.
 • Vain erityisluvan saaneet voivat kuvata ilmakuvia kuvauskoptereilla.​ Turvallisuussyistä ei saa käyttää lainkaan radio-ohjattavia ajoneuvoja eikä lentäviä laitteita.
 • Alle 18-vuotiaiden toivotaan majoittuvan yhdessä vanhempien kanssa.
 • Tupakointi ruudutetuissa majoitusyksiköissä, sekä rakennusten välittömässä läheisyydessä on kielletty. Keskuskentällä tupakointi on sallittu vain osoitetuilla tupakointipaikoilla.
 • Suviseura-alueella on alkoholin tuonti-, hallussapito- ja nauttimiskielto.
 • Seura-alue suljetaan täyttöliikennettä lukuun ottamatta yön ajaksi klo 01.00 - 06.00.
 • Internetiin liittyviä yksityisyydensuojaohjeita (77,1 KB)

   

Tullessasi seura-alueelle

 1. Sijoita autosi ja majoitusyksikkösi liikenteenohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti ennalta rajattuun majoitusruutuun.
 2. Avaa asuntovaunun tai -auton kaasupullokotelon lukitus ja aseta veivi näkyville.
 3. Selvitä lähimmän alkusammuttimen sijainti ja toiminta.
 4. Varmista, että majoittujat tietävät asuntovaunussa tai -autossa olevan sammuttimen sijainnin ja osaavat käyttää sitä.
 5. Merkitse maksukuittiin majoitusruutusi sijainti suviseurakartasta löytyvillä koordinaateilla ja sijoita se näkyvälle paikalle ikkunan sisäpuolelle.

Toiminta onnettomuustapauksessa

 • Selvitä mitä on tapahtunut.
 • Pelasta vaarassa olevat.
 • Aloita alkusammutus tai ensiapu.
 • Soita hätänumeroon 112.
 • Estä lisäonnettomuuksien syntyminen ja varoita vaarassa olevia.
 • Järjestä opastus onnettomuuspaikalle.

Ohjeita riskitilanteisiin majoitusalueella

 • Asuntovaunun, asuntoauton, auton tai teltan syttyessä palamaan varmista, ettei sisällä ole ketään.  Sammuta palo asuntovaunun, auton tai järjestäjän asentamalla sammuttimella. Pyydä lähellä olevia avuksi ja opasta pelastusyksikkö kohteeseen.
 • Jos maasto syttyy palamaan, sammuta lähimmällä alkusammuttimella ja pyydä lähellä olevia avuksi.
 • Öljyvahinkotapauksessa ota yhteys turvapäivystykseen p. 040 132 0771.
 • Sairauskohtauksen sattuessa soita hätänumeroon 112 ja toimi ensiapuohjeiden mukaisesti.
 • Liikenneonnettomuuksissa, joissa on tullut henkilövahinkoja, soita hätänumeroon 112.
 • Kiireettömissä tapauksissa apua ja ohjeita saa soittamalla turvapäivystykseen p. 040 132 0771.
 • Onnettomuustilanteissa kaikilla on auttamisvelvollisuus.

Yleinen hätänumero: 112

Turvapäivystys: p. 040 132 0771 (24h)

Eksyneiden lasten hoivapaikka: p. 040 132 0760 (24h)