Seura-alueella liikkuminen

Turvallisuuden vuoksi seura-alueella on mm. seuraavia erityisesti huomioitavia rajoituksia:

  • Keskuskentän kohdalla alueen läpi kulkeva Heinijänkäntie on suljettu muulta kuin huoltoliikenteeltä.
  • Alueella kuljetaan ainoastaan jalan. Jalankulkuun tarkoitetut väylät näkyvät alueen kartassa ja ne on nimetty poluiksi. Jalankulku alueen pääteillä (päällystetyt tiet) on kielletty.
  • Polkupyörät, mopedit ja moottoripyörät tulee jättää niille varatuille paikoitusalueille. Työntekijät voivat työtehtävissä käyttää polkupyörää, muutoin sen käyttäminen on kielletty.
  • Kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä alueen sisällä tulee välttää. Alueelta poistutaan samaa reittiä, mitä on tultu. Seura-alueella on alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h.
  • Alueelta on hyvät ja edulliset joukkoliikenneyhteydet Tornioon, Haaparantaan ja Kemiin mukaanlukien kokouspaikat, joten oman auton käyttäminen tilapäiseen poistumiseen ei ole välttämätöntä. Käyttämällä joukkoliikennettä vähennät autoliikenteen ruuhkia.
  • Seura-alue suljetaan ajoneuvoliikenteeltä majoitusalueiden täyttöliikennettä lukuun ottamatta yön ajaksi kello 01 - 06.
  • Alueen kaikki isot ojat on lasten turvallisuuden vuoksi aidattu. Aidat on pidettävä ehjinä, niihin ei saa nojata eikä niitä saa ylittää. Ojien yli rakennetut puusillat ovat vain jalankulkijoiden ja huollon mönkijöiden käyttöön. Älä estä muiden kulkua pysähtymällä keskustelemaan sillalla.

Seura-alueen sisäinen liikenne

Reuna-alueilta on järjestetty jatkuva linja-autokuljetus keskuskentälle. Päätepysäkit ovat risteyksissä 76 ja 10. Reitti näkyy oheisessa kartassa punaisella.

Suviseura-alueen kartta (1,9 MB)

Suviseurojen keskusalueen kartta (14,0 MB)