fi en ru et de fr es hu Viittomakieli

Säkerhetsföreskrifter

 

Mötesgästerna uppmanas följa säkerhetsföreskrifter och genast ta itu med orsaker som försämrar säkerheten. Var och en är för sin del ansvarig för säkerheten på mötet.

Vid din ankomst till mötesområdet:

1. Placera bilen och husvagnen/husbilen enligt trafikledarens anvisningar.

2. Öppna luckan för gasflaskbehållaren och placera veven synlig.

3. Ta reda på var närmaste brandsläckare finns och hur den fungerar.

4. Var noga med att alla som övernattar vet var brandsläckaren är och hur den fungerar.

5. Skriv upp på betalningskvittot din inkvarteringsplats koordinater, som finns i sommarmöteskartan och placera det på väl synlig plats på bilens vindruta.

 

Agera så här vid olycksfall:

- Ta reda på vad som har hänt

- Rädda dem som är i fara

- Börja brandsläckning eller första hjälp

- Ring nödnumret 112

- Förhindra ytterligare olyckor och varna dem som är i fara

- Ordna vägvisning till olycksplatsen

Trygghetsråd på mötesområdet

- Det är förbjudet att campa i åkerområdena utanför det uppmärkta mötesområdet.

- Husdjur får inte tas med in på mötesområdet.

- Öppen eld samt användande av fältkök, grill, kamin och aggregat är förbjudet.

- Cyklar, mopeder och motorcyklar skall parkeras på parkerinsställen som är avsedda för dem.

- Barn och ungdomar under 18 år önskas övernatta med sina föräldrar.

- Det är förbjudet att röka tobak på markerade inkvarteringsplatser samt i byggnaders omedelbara närhet. På

centralområdet är rökning tillåtet endast på speciellt markerade rökplatser.

- Det är förbjudet att inneha och dricka alkohol på mötesområdet.

- Mötesområdet stängs under natten kl. 01.00–06.00 förutom för trafik till inkvarteringsområdet.

 

Råd vid risksituationer på inkvarteringsområdet

- Om husvagnen, husbilen, bilen eller tältet börjar brinna, se till att ingen finns kvar innanför. Släck med närmaste brandsläckare och be grannen om hjälp och vägled räddningsenheten till platsen.

- Om marken börjar brinna, släck med närmaste brandsläckare och be grannen om hjälp.

- Vid fall av oljeskada ta genast kontakt med säkerhetsjouren, tel. 040 714 8075.

- Vid sjukdomsanfall ring nödnumret 112 och ge första hjälpen.

- Vid trafikolyckor med personskador ring nödnumret 112.

- I icke brådskande fall kan du ringa till säkerhetsjouren tel. 040 714 8075.

- Vid olyckor är alla skyldiga att hjälpa till.