fi en ru et de fr es hu Viittomakieli

Att lämna hyresvagnar

Ni har hyrt ut er husvagn/- bil för sommarmötets inkvartering. Och ni transporterar den själv till platsen. Här är några råd för att underlätta er transport till området. Sommarmötesområde öppnas för hyresvärdar tisdagen den 23.6.2015 kl. 18.00, efter vilken tid vagnar kan föras till mötesområdet. Sommarmötet slutar måndagen den 29.6.2015 kl. 14.00. Ni kan hämta er husvagn/-bil från sommarmötesområdet antingen efter hyrestidens slut eller senast nästa dag efter sommarmötets slut dvs. tisdagen den 30.6.2015.

För hyresvagnar och -bilar finns ett eget område reserverat. Placera en lapp i A4-storlek märkt ”VV” med tydliga, feta bokstäver i vindrutan när du skall lämna din vagn på området. På så sätt underlättar du dirigeringen av trafiken. Oavsett vilken riktning du kommer från till mötesområdet så följer du ”Vuokravaunut”-skyltarna.  Trafikledarna hänvisar dig till rätt plats där du lämnar din vagn. Hyresvagnsområde är rutmarkerat så att varje vagn eller bil har en reserverad tomt med ett nummer och en plats på kartan. Så kommer hyresgästen att hitta sin plats.

 

På centrala fältet finns en Inkvarteringsbyrå där nycklarna tas emot och lämnas in för att sedan förmedlas till hyresgästen. Då ni lämnar in nycklarna får ni fylla i en blankett med uppgifter gällande er vagn/bil plus kontaktuppgifter till er och er hyresgäst. För förmedlingen av nycklarna tas en avgift på 15€ av uthyraren. Från hyrvagnsområdet finns vägvisning till Inkvarteringsbyrån. Observera att nyckelförmedlingsservicen fungerar bara i början av hyresrelationen. Hyresvärden och hyresgästen kommer överens sinsemellan hur de lämnar tillbaka nycklarna efter hyrestidens slut. Hyresgästen ansvarar för fältavgiften under tiden då vederbörande bor på området. Den som ansvarar för hyresvagnarna nås på tel. 040 648 3377.

Tiotusentals mötesgäster bor under sommarmötet på mötesområdet, viket kommer att synas i närområdets trafik som trafikstockningar. Vi hoppas att man tar det lugnt i trafiken!

Med vänliga hälsningar

Inkvarteringskommittén