fi en ru et de fr es hu Viittomakieli

Mötesarrangemang

Som motto för Suviseurat år 2015 har valts "Herren är mitt ljus och min räddning" (Ps.27:1).Dess budskap är uppmuntrande och hoppingivande. Det ljus som syns hos en troende person härstammar inte från henne själv.Inte heller den kraft som stöder och leder vandraren på vägen till himmelen. För den som söker efter Guds frid och försoning ger   psalmen ett gott budskap. Till ett sådant ljus och Guds krafts gemenskap kommer man tryggt genom bättring och tro.

Beslutet att ansöka om Suviseurat till Vasa togs redan år 2004 i Vasaområdets fridsförenings allmänna sammanträde. Härifrån startade ett förberedelsearbete med en kartläggning av en lämplig plats för sommarmötesfält. Som slutresultat av omfattande eterforskningar valdes Söderfjärdens åkerfälts nordvästra hörn på sommaren 2011 till mötesplats. Samma sommar tog SRK:s årsmöte det avgörande beslutet att Vasa sommarmöte medges för år 2015. En mera grundläggande instudering av organiseringen av ett sommarmöte startade i Pudasjärvi sommarmöte 2013 och fortsatte i Pyhäjoki sommarmöte 2014, där Vasa sommarmötesorganisation bekantade sig med alla praktiska förberedelser inför ett sommarmöte samt ombesörjde nedmonteringen av sommarmötesstaden.

Förutom Vasanejdens fridsförening är följande fridsföreningar på Österbotten och Södra Österbotten ansvariga för anordnandet av Suviseurat: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kauhajoki, Kauhava och Lappo, Lappajärvi, Jakobstad, Seinäjoki, Vimpeli och Ähtäri och dess omgivningars fridsföreningar. Dessutom har Karleby fridsförening på ett utmärkt sätt stött våra mötesförberedelser.

Arbetet har gått enligt tidtabellen och i en positiv anda. Samarbetet med staden och tillståndsmyndigheterna samt jordägare och övriga intressenter har fungerat i gott samförstånd.

Alla är hjärtligt välkomna till årets sommarmöte och lyssna på Guds ord.Vi som anordnat mötet hoppas att sommarmötesgästerna får likt flyttfåglarna stanna på en viloplats och för egen del erfara psalmens ord "Herren är mitt ljus och min räddning".