fi en ru et de fr es hu Viittomakieli

SRKs Suviseurat

 

Suviseurat är Nordens största andliga tilldragelse med 75000 besökare. Mötesgästerna kommer från 6 världsdelar och sammanlagt ett trettiotal länder. Händelsen är den gammal-laestadianska väckelserörelsens årliga sommarfest. Finlands Fridsföreningars Centralorganisation är en paraply- och serviceorganisation för 183 självständigt fungerande fridsföreningar. Suviseurat har anordnats sedan år 1906. Suviseurat anordnas på olika orter varje år. Av det skälet flyttar också ansvaret för arrangemanget årligen och så många som möjligt bereds tillfälle att ta del av händelsen. Mötesprogrammet består huvudsakligen av predikningar, psalmer och Sions sånger. Jämte det ordinarie programmet har umgänge med vänner en stor betydelse. I predikningarna förkunnas det bibliska budskapet om Guds kärlek och nåd gentemot den syndiga människan. I predikningarna framhålls också att människan, genom att tro sina synder förlåtna med grund i Jesu försoningsverk, får en evigt bestående grund till sitt liv och frid till sitt hjärta. Mötesområdet är som en mellanstor självförsörjande stad, som under 5 dagar erbjuder mötesgästerna alla erforderliga tjänster. Suviseurat anordnas som talko-arbete. Under förberedelserna görs ungefär 10000 arbetsskift och 8000 under själva mötet.

Mötestältet är suviseurats mittpunkt

 

Mötesområdet kännetecknas av det vita mötestältet, festporten som symboliserar mötets budskap samt raden av flaggstänger som berättar om var SRK utför missionsarbete. Predikningar och gudstjänster hålls i det vita mötestältet som dominerar mötesområdet. Tältet har sittplatser för ungefär 4200 gäster. Mötestältet var i bruk för första gången i Kajana 1938. Innan dess hölls mötena i kyrkor och andra officiella möteslokaler. Det nuvarande, fjärde tältet togs i bruk på suviseurat i Oripää 2009. På söndagen firas gudstjänst på mötesområdet och i närområdets kyrkor. Under lördagens veckomässa i mötestältet delas nattvarden ut av uppemot 70 präster. Predikningarna och sångerna hörs genom högtalare över hela mötesområdet, där de flesta mötesgästerna logerar i husvagnar, husbilar och tält. Predikningarna tolkas till nio olika språk. Suviseurat sändes i radio för första gången i Kemi år 1939. Numera sänder mötesradion under hela mötestiden. Utöver predikningar förmedlas redigerade program. Radioutsändningarna kan också höras på Internet. Mer information om fridsföreningarnas verksamhet:

www.rauhanyhdistys.fi