fi en ru et de fr es hu Viittomakieli

Har alla fri tillträde till Suviseurat?

Till Suviseurat är alla välkomna för att se och lyssna samt träffa sina vänner. Vi som arrangörer hoppas på att så många som möjligt lyssnar på Guds ord vars viktigaste innehåll är glädjebudskapet om syndernas förlåtelse. Det är inte någon inträdesavgift för deltagandet. Även parkering är gratis. Däremot är övernattningen på mötesområdet avgiftsbelagd.

Kan man lyssna på Suviseurat på internet?

Ja man kan lyssna på Suviseurat på internet, adressen är www.suviseurat.fi. Nätradiospelaren publiceras på sommarmötessidorna innan mötet börjar. Man kan också lyssna på Suviseurat på flera olika lokalradiokanalers frekvenser.

Hur kan man komma till Suviseurat?

Man kan komma till Suviseurat med sin egen bil eller med offentlig transport. Den närmaste buss- och järnvägstationen ligger i Vasa centrum ca 10 km från mötesområdet.

Hur bindande är körrekommendationerna när man kommer till sommarmötesområdet?

Organisationen har planerat körrekommendationerna så att det skulle vara så tryggt och smidigt som möjligt att komma till mötesområdet och att det inte skulle bli onödiga stockningar och långa köer. Vi önskar att mötesgäster efterföljer anvisningarna.

Hur kan jag reservera logi?

Inkvarterinskommittén erbjuder olika typer av logi under Suviseurat. Det finns grupplogi i skolor samt privat inkvartering där man kan reservera t.ex. en stuga på närområdet. Närmare information om logi hittar du på inkvarteringssidorna på suviseurats webbsidor.

Hur skall man förbereda sig inför sommarmötet?

På sommarmötesområdet finns all grundläggande service såsom mötesrestaurang, butik, bank- och posttjänster samt vårdcentral. Det är bra att vara förberedd för väderomslag med olika typer av kläder, gummistövlar och även varma kläder rekommenderas. Det är bra att ta med sig bra skor som lämpar sig för varierad och kuperad terräng.

Jag har skadat min fot och det är svårt att röra sig. Är det möjligt att få inkvartera sig på handikappområdet?

Handikappområdet är avsett för mötesgäster som har handikapparkeringstillstånd utgivet av polisen. På grund av en tillfällig skada är det inte möjligt att få inkvartera sig på handikappområdet. Alla predikningar kan höras via högtalarna eller fältradion på hela området.

Hur har man begränsat bilkörningen?

Det är bra att undvika onödig bilkörning på området. Inom mötesområdet rör man sig endast till fots. Grusvägarna ska hållas tillgängliga för ankommande trafik och servicetrafik Mötesområdet stängs för fordonstrafik, med undantag för ankommande trafik, nattetid mellan klockan 01-06.

Var hittar jag information om mat som säljs passar för mig?

Vi vill betjäna mötesgäster mångsidigt på Suviseurat även när vi säljer mat. Olika specialkoster har tagit hänsyn till och vi hoppas att det finns lämplig mat för var och en.

Vad borde man ta hänsyn till om man har specialkost?

I mötesrestaurangen får man de vanligaste specialkostprodukterna (laktosfri, mjölkfri, glutenfri). Varudeklarationer kan man se på specialkostlinjen, på restaurangens infopunkt samt på adressen www.suviseurat.fi. samt på alla linjer i mötesrestaurangen. Det är bra för dem som har många olika allergier att bekanta sig med varudeklarationerna på förhand och vid behov att ta med sig lämplig mat.

 

Vilka betalkort fungerar?

På sommarmötet kan man betala kontant och med alla vanligt förekommande betalkort (bank-, Visa-, MasterCard-, Visa Electron-, Diners Club- och American Express- korten). Vid kassabetalning är 50 euro den största sedel som man tar emot. Större sedlar kan växlas på fältbanken.

Finns det avfallssortering?

I Suviseurat sorterar man flaskor, restaurangens bioavfall samt energiavfall. På mötesområdet finns det tunnor där man kan returnera tomma flaskor. Avfall från inkvarteringsområdet samlas som energiavfall och körs till ett kraftverk för att brännas. Dessutom sorteras trä- och metallavfall.

Hur kan jag betala fältavgifter?

Fältavgift betalas i förväg på internet via nätbank på sommarmötets webbsidor. Kvittot fästs synligt i bilens vindruta, husvagn eller tält.

Kan man ta med sig keldjur till området?

För att försäkra miljöhygien och allmän säkerhet på området är det förbjudet att ta med sig keldjur till området.

Varför kan jag inte reservera plats för mina vänner och släktingar?

Mötesgäster anländer samtidigt från olika håll. Om man reserverar platser blir det tomma tomter och för att fylla de här tomterna senare kan det förorsaka stockningar och farliga situationer. Inkvarteringsområdet är så stort att alla borde rymmas på området. Om man lämnar tomma tomter på området kan det hända att området inte räcker till alla mötesgäster.

Varför får man inte slå upp tältgrupper?

Det finns en risk för olyckor om man har flera tält nära varandra, speciellt om tälten är under samma presenning.

Kan man ladda sin mobiltelefon på mötesområdet?

Det finns en mobilladdningsplats på området. Mobilladdningsplatsen ligger vid kiosken. Man laddar mobiltelefonen med sin egen laddare. (Mobilladdningsplatsen är endast för mobiltelefoner).  

Kan man önska sånger under pauserna?

En plan om psalmer och sånger har gjorts redan i januari. Därför är det inte möjligt att önska psalmer och sånger.

Varför kan man inte lyssna på sommarmötesradio överallt?

I kortvariga radiosändningar är sändningseffekten mindre än i regelbundna radiokanaler. Därför hörs sommarmötesradion inte lika bra som t.ex. Yles radiokanaler. Det är ändå möjligt för ungefär 4,7 miljoner lyssnare att lyssna på sommarmötesradio i Finland. Via internet kan man lyssna på sommarmötesradion överallt och programmen finns på sommarmötes webbsidor efter Suviseurat.