Puhtaanapito                                                          

Seura-ajan jätehuolto suoritetaan voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan. Ravintolassa jätteet lajitellaan bio- ja sekajätteisiin. Majoitusalueilla kaikki jätteet menevät sekajätteisiin. Kierrätettävät juomapullot kerätään niille varattuihin keräilypaikkoihin.

Kentällä ja vessojen vieressä olevat jätteiden keräyspisteet on merkitty jätepistekylteillä. Juomapullot ja niiden korkit pannaan keräyspaikoilla oleviin pullopusseihin tai muovikontteihin. Seura-alue sijaitsee tärkeän pohjavesiesiintymän päällä, joten maahan ei saa laskea pohjavettä vaarantavia nesteitä tai jätteitä. Likavedet toimitetaan vessojen yhteydessä oleviin keräyspaikkoihin.

Hygieniaohjeet:

Infektiot tarttuvat helposti kenttäolosuhteissa. Seuravieraita pyydetään noudattamaan seuraavia ohjeita: Pese ja desinfioi kädet säännöllisesti: aina ennen ruokailua ja aina wc-käynnin jälkeen. Ravintolan ja grillien tarjoilulinjastolla on käytettävissä käsien desinfiointiainetta. Desinfiointiainetta on myynnissä myös seuramyymälässä.

Puhdasta juomavettä saa juomavesipisteistä tai ostamalla pullotettua vettä myymälöistä.

Osta ruokaa litramyynnistä vain yhtä ruokailukertaa varten, sillä ruoka pilaantuu lämpimässä nopeasti.

Mahatautia sairastavien on hyvä siirtyä kotihoitoon.

! Seuravieras – suojele arvokasta ympäristöä! 

Räyskälän lentokenttä sijaitsee geologisesti arvokkaalla harjualueella ja tärkeän pohjavesiesiintymän päällä. Tämä tulee huomioida jätteiden käsittelyssä siten, että likavedet toimitetaan vessojen yhteydessä oleviin keräyspaikkoihin eikä maaperään tai luontoon päästetä muitakaan pohjavettä vaarantavia nesteitä tai jätteitä.

Seuravieraita pyydetään myös varmistamaan, etteivät autot tai asuntovaunut vuoda öljyä tai muita nesteitä maahan.

Lentokentän laitamat ovat kasvistoltaan ja eliöstöltään arvokasta paahdeympäristöä, jossa on harvinaisten ajuruohon ja kissankäpälän esiintymiä. Paahdeympäristöt tarjoavat kodin myös eräille harvinaisille hyönteislajeille. Arimmat esiintymäalueet on suojattu jalankululta, mutta luontoa pyydetään muutoinkin kunnioittamaan mm. välttämällä maaperän tarpeetonta kuluttamista.

Katsele lisää kuvia galleriassa...