Seuramerkin sanoma

Suviseuramerkki on suunnittelu psalmin 48 pohjalta. Psalmi kuvaa Siionia eli Jumalan kaupunkia.

“Se kohoaa korkealle, se on koko maan ilo. Siion on kuin pohjoinen vuori, se on suuren kuninkaan kaupunki. Jumala asuu sen palatseissa, hän on sen vahva turva”. (Ps. 48:3–4)

Merkissä kaupunkia symboloi ihmisten ylle kohoava kaari. Kaari kuvaa myös Kristusta, joka asuu Jumalan kaupungissa. Kaupunki koostuu elävistä kivistä eli Jumalan lapsista. Kaupungin turva on Jeesus Kristus, joka asuu uskon kautta Jumalan lasten sydämissä.

Merkin voimakkaat värit välittävät viestiä turvasta ja siitä, että kirjoitettu ja puhuttu Jumalan sana tulee kaupungin myötä näkyväksi.

“Mistä ennen olimme kuulleet, sen omin silmin näimme Herran Sebaotin, meidän Jumalamme, kaupungissa: Jumala pitää sen lujana ikuisesti” (Ps. 48:9).

Psalmin mukaan Jumalan kaupungissa kerrotaan Jumalan armollisista teoista ja ylistetään Hänen hyvyyttään ja johdatustaan.

“Jumala, maan ääriin saakka kiiriköön sinun nimesi, kaikukoon ylistyksesi! Sinun kätesi on hyvyyttä täynnä. Katsokaa sen (Siionin) muureja, tutkikaa sen palatseja, niin että voitte kertoa tuleville polville: Suuri on Jumala! Hän on Jumalamme ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan”. (Ps. 48:11, 14–15)

Myös suviseurojen seurapuheet välittävät samaa ilosanomaa ja luottamusta Taivaan Isän huolenpitoon.

Seuramerkki korkeammalla resoluutiolla (112,6 KB)

 

Katsele lisää kuvia galleriassa...